Dodano dnia: 2024-03-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Jana Kasprowicza 29/2 (śląskie)

Jana Kasprowicza 29/2, 44-103, Gliwice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-24
Sygnatura: Km 1182/19
Powierzchnia: 39,20 m2
Cena wywołania: 90 225 zł
Cena oszacowania: 120 300 zł
Wadium: 12 030 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Gliwicach

Marcin Woś

Kancelaria Komornicza, Aleja Korfantego 10/5,  Gliwice,   44-100 Gliwice

tel. 322317901 / fax. 

Sygnatura: Km 1182/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Marcin Woś Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1182/19 w dniu 24-04-2024 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, sala 215, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest ********* położonego przy  Kasprowicza 29/2, 44-100 Gliwice, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział VIII Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  , Gliwice, 44-100 Gliwice)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa mieszkalna położona: 44-100 Gliwice, ul. Kasprowicza 29/2, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW GL1G/xxxxxxxx/9] stanowiącej własność dłużnika ********; samodzielny lokal mieszkalny wraz z udziałem 80/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu działki nr 660 o powierzchni 0,4749 ha; lokal znajduje na parterze i składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 33,80 m2; do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,40m; łączna powierzchnia lokalu i przynależnej piwnicy 39,20 m2. Protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Gliwicach przy Al. Korfantego 10/5. Licytacja będzie miała miejsce w Sądzie Rejonowym w Gliwicach - wejście od ulicy Siemińskiego 10a, sala 215 - drugie piętro.

Suma oszacowania wynosi 120 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 225,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 030,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy23, 44-100  Gliwice. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gliwicach 42 1020 2401 0000 0002 0230 7338.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Marcin Woś

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Górnych Wałów 1A/13 (śląskie)

Górnych Wałów 1A/13, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-27
Cena wywołania: 258 750 zł
Cena oszacowania: 345 000 zł

Dom w miejscowości Gliwice, Józefa Elsnera 4C (śląskie). Działki numer: 760, 792

Józefa Elsnera 4C, 44-105, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 459 000 zł
Cena oszacowania: 612 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Dziewanny 21/10 (śląskie)

Dziewanny 21/10, 44-102, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-24
Cena wywołania: 644 000 zł
Cena oszacowania: 966 000 zł