Dodano dnia: 2022-07-06

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Helska 7/10 (śląskie)

Helska 7/10, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-30
Sygnatura: KM 1140/20 i inne
Powierzchnia: 55,09 m2
Cena wywołania: 121 050 zł
Cena oszacowania: 161 400 zł
Wadium: 16 140 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Grzegorz Zachmost

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 30/2, Gliwice, 44-100 Gliwice

tel. 32 231 60 08 / fax. 32 231 60 08

Sygnatura: KM 1140/20 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2022 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny, wejście od ul, Jana Siemińskiego 10A, 44-100 Gliwice, pokój 228, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Helska 7/10, 44-100 Gliwice, dla którego SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, położonej pod adresem Gliwice ul. Helska 7/10 (powierzchnia użytkowa mieszkalna 55,09 m2, powierzchnia przynależna 3,49m2, piąta kondygnacja - 4 piętro) będącej współwłasnością dłużnika : 1).Klyta Teofil,, udział 3/4 2).Klyta Bartłomiej,, udział 1/4

Suma oszacowania wynosi 161 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 050,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Gliwicach : 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Zachmost

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gliwice, Sandomierska 21 (śląskie). Działka numer: 174

Sandomierska 21, 44-164, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-05
Cena wywołania: 184 666 zł
Cena oszacowania: 277 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Helska 5/4 (śląskie)

Helska 5/4, 44-121, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-08-29
Cena wywołania: 28 000 zł
Cena oszacowania: 42 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Bohaterów Getta Warszawskiego 2a/6 (śląskie)

Bohaterów Getta Warszawskiego 2a/6, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-08-30
Cena wywołania: 466 666 zł
Cena oszacowania: 700 000 zł