Dodano dnia: 2022-07-13

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Lukrecjowa 40/B/11 (pomorskie)

Lukrecjowa 40/B/11, 81-589, Gdynia, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-26
Powierzchnia: 66,10 m2
Cena wywołania: 107 475 zł
Cena oszacowania: 143 300 zł
Wadium: 14 330 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/2 CZĘŚCI  SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO 
o nr. GD1Y/xxxxxxxx/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Tilsa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-08-2022r. o godz.12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy Pl. Konstytucji 5 w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,  należącego  do dłużnika **** ******** położonego: 81-589 Gdynia, ul. Lukrecjowa 40/B/11,  dla którego  Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1Y/xxxxxxxx/9.
Lokal o pow.użytk. 66,10 m kw., 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Wzgórzu" w Gdyni.
Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 143 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    107 475,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 330,00 zł. 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA  93 16001462 1823 5110 9000 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00  do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5  od godz.08:00  do godz.14:00  akta postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Gniewska 11/46 (pomorskie)

Gniewska 11/46, 81-052, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-08-26
Cena wywołania: 187 125 zł
Cena oszacowania: 249 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Żeliwna 21/18 (pomorskie)

Żeliwna 21/18, 81-159, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-30
Cena wywołania: 261 000 zł
Cena oszacowania: 348 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdynia, Berberysowa 2/13 (pomorskie)

Berberysowa 2/13, 81-085, Gdynia, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-16
Cena wywołania: 238 875 zł
Cena oszacowania: 318 500 zł