Dodano dnia: 2023-07-27

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Perłowa 4/7 (pomorskie)

Perłowa 4/7, 80-024, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: KM 4005/16
Powierzchnia: 36,90m2
Cena wywołania: 187 500 zł
Cena oszacowania: 250 000 zł
Wadium: 25 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku

Maciej Wojtczak

Kancelaria Komornicza, Wały Piastowskie 1,  Gdańsk,   80-855 Gdańsk

tel. 58 506 54 44 / fax. 58 506 54 40

Sygnatura: KM 4005/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11.00 w dniu 21.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Perłowa 4/7, 80-024 Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Żabi Kruk 16/80-822, Gdańsk, 80-822 Gdańsk)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni 36,90m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,90m2

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  28.09.2023 o godzinie: 11.00 .

Suma oszacowania wynosi 250 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 000,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 59249000050000450043196035 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
14.09.2023 14:00 - 14:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Maciej Wojtczak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Sztormowa 2A/1 (pomorskie)

Sztormowa 2A/1, 80-335, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 373 500 zł
Cena oszacowania: 498 000 zł

Grunt w miejscowości Gdańsk, Jesienna (pomorskie). Działka numer: 186/6

Jesienna, 80-298, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 166 394 zł
Cena oszacowania: 221 859 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Łagiewniki 48/2 (pomorskie)

Łagiewniki 48/2, 80-855, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-19
Cena wywołania: 255 750 zł
Cena oszacowania: 341 000 zł