Dodano dnia: 2024-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Lawendowe Wzgórze 4A/15 (pomorskie)

Lawendowe Wzgórze 4A/15, 80-175, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-25
Sygnatura: Km 119/22
Powierzchnia: 64,38 m2
Cena wywołania: 518 436 zł
Cena oszacowania: 691 248 zł
Wadium: 69 125 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Południe w Gdańsku

Sebastian Piątkowski

Kancelaria Komornicza, Wita Stwosza 16/S6,  Pruszcz Gdański,   83-000 Pruszcz Gdański

tel. 587731010 / fax. 583017538

Sygnatura: Km 119/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-04-2024r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy 3 Maja 9a w sali nr E 0.22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składajacego się z pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 64,38 m2, położona na trzeciej kondygnacji budynku wielolokalowego, posadowionego na działce ewidencyjnej, należącego do dłużnika **** ******** położonego: 80-175 Gdańsk, ul. Lawendowe Wzgórze 4A/15, dla którego  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: GD1G/xxxxxxxx/7].
Suma oszacowania wynosi 691 248,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 518 436,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 124,80 zł w Kancelarii Komornika Sądowego w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 
Alior Bank SA Centrala 65 2490 0005 0000 4530 2387 8081 (liczy się data uznania rachunku bankowego).  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości w czytelni  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy 3 Maja 9a w pok. F-0.20B, w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (58) 32 42 816 lub elektronicznej: https://gdansk-poludnie.sr.gov.pl/rezerwacja-akt  na dwa dni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Komornik Sądowy

Sebastian Piątkowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Długie Ogrody 51/35 (pomorskie)

Długie Ogrody 51/35, 80-754, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-29
Cena wywołania: 296 250 zł
Cena oszacowania: 395 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Jodłowa 52/1 (pomorskie)

Jodłowa 52/1, 80-633, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-23
e-licytacja
Cena wywołania: 218 667 zł
Cena oszacowania: 328 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, 3 Maja 25/46A (pomorskie)

3 Maja 25/46A, 80-852, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-13
e-licytacja
Cena wywołania: 143 610 zł
Cena oszacowania: 215 415 zł