Dodano dnia: 2023-09-01

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Łagiewniki 48/2 (pomorskie)

Łagiewniki 48/2, 80-855, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-19
Sygnatura: Km 267/19
Powierzchnia: 50,3300 m2
Cena wywołania: 255 750 zł
Cena oszacowania: 341 000 zł
Wadium: 34 100 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Południe w Gdańsku

Hanna Gadomska

Kancelaria Komornicza, Kartuska 137/3,  Gdańsk,   80-138 Gdańsk

tel. (58) 32 23 143 / fax. (58) 32 23 143

Sygnatura: Km 267/19 

                                                          OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                                                     nr KW GD1G/xxxxxxxx/1


         Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Hanna Gadomska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej Km 267/19 i pozostałych prowadzonych przeciwko Jarosławowi Stanisławowi Trawińskiemu i Annie Trawińskiej, w dniu 19.10.2023r. o godz. 11:00 w budynku E Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9 a, w sali nr E 0.22 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego położonego w Gdańsku, ul. Łagiewniki 48/2, dla którego III Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/xxxxxxxx/1.
        Suma oszacowania wynosi 341 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 255 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce bądź na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA  68 12405400 1111 0000 4916 7234 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w czytelni Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A (wgląd do dokumentów możliwy
po uprzedniej rezerwacji terminu).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

 

Komornik Sądowy

Hanna Gadomska

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Sztormowa 2A/1 (pomorskie)

Sztormowa 2A/1, 80-335, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-05
Cena wywołania: 373 500 zł
Cena oszacowania: 498 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Siennicka (pomorskie)

Siennicka, 80-758, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 82 908 zł
Cena oszacowania: 110 545 zł

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Konrada Korzeniowskiego 22b/2 (pomorskie)

Konrada Korzeniowskiego 22b/2, 80-508, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 37 955 zł
Cena oszacowania: 50 607 zł