Dodano dnia: 2023-08-30

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Jodłowa 52/1 (pomorskie)

Jodłowa 52/1, 80-633, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-16
Sygnatura: KM 2231/14
Powierzchnia: 57,70m2
Cena wywołania: 246 000 zł
Cena oszacowania: 328 000 zł
Wadium: 32 800 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Południe w Gdańsku

Piotr Majdziński

Kancelaria Komornicza, ul. Świętojańska 37 38,  Gdańsk,   80-840 Gdańsk

tel. 0583223148 / fax. 0583223148

Sygnatura: KM 2231/14

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2231/14 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - lokalu mieszkalnego położonego przy  Jodłowa 52/1, 80-633 Gdańsk, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Żabi Kruk 16/80-822, Gdańsk, 80-822 Gdańsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC, korytarza, przedsionka, werandy o łącznej powierzchni 57,70m2. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/xxxxxxxx/7 , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 61/156.

 

Suma oszacowania wynosi 328 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 000,00 zł.  

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
07.11.2023 12:00 - 12:30

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 32 800,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 16.11.2023 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 23.11.2023 o godzinie: 12.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Piotr Majdziński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Konrada Korzeniowskiego 22b/2 (pomorskie)

Konrada Korzeniowskiego 22b/2, 80-508, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 37 955 zł
Cena oszacowania: 50 607 zł

Grunt w miejscowości Gdańsk, Jesienna (pomorskie). Działka numer: 186/6

Jesienna, 80-298, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 166 394 zł
Cena oszacowania: 221 859 zł

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Siennicka (pomorskie)

Siennicka, 80-758, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 82 908 zł
Cena oszacowania: 110 545 zł