Dodano dnia: 2023-09-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Gospody 18B/3 (pomorskie)

Gospody 18B/3, 80-340, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-19
Sygnatura: Km 465/22
Powierzchnia: 66,70 m2
Cena wywołania: 438 750 zł
Cena oszacowania: 585 000 zł
Wadium: 58 500 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mariusz Jan Jaranowski

Kancelaria Komornicza, Al.Grunwaldzka 71/73/10,  80-241 Gdańsk

tel. 58 340 80 09 / fax. 58 340 80 09

Sygnatura: Km 465/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 465/22 w dniu 19-10-2023 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A68, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest ******* położonego przy ul. Gospody 18B/3, 80-340 Gdańsk wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Żabianka" pod numerem - (adres spółdzielni: ul. Gospody 10, Gdańsk, 80-344 Gdańsk).
Opis nieruchomości:
Budynek z szacowanym lokalem usytuowany jest przy ul. Gospody 18 w Gdańsku w dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo - Tysiąclecia, w odległości ok. 10 km od centrum miasta. W sąsiedztwie obiektu wyceny znajduje się intensywna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w tym tzw. wieżowce, przedszkole oraz szkoła podstawowa. W pobliżu znajduje się pełna infrastruktura handlowo – usługowa, w tym sklepy typu dyskont, placówka banku, przychodnia lekarska, poczta, biblioteka, punkty gastronomiczne. Miejsce oddalone jest od Zatoki Gdańskiej o ok. 1,0 km (licząc w linii prostej), i ok. 300 m (licząc w linii prostej) od hali Ergo Arena. Obszar jest dobrze skomunikowany z pozostałymi obszarami miasta – liczne linie tramwajowe kursują ulicą Pomorską oddaloną ok. 500 m od przedmiotowej nieruchomości i linie autobusowe kursują po ul. Gospody. Dojazd do budynku realizowany jest od strony wschodniej. Szacowany lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, pięcioklatkowym, wybudowanym w 1974 roku, składa się z dwunastu kondygnacji nadziemnych (parter i jedenaście pięter) oraz jednej kondygnacji podziemnej, w której usytuowane są piwnice. Budynek wybudowany w konstrukcji prefabrykowanej, ocieplony, wyposażony w windy i domofony. Wejścia do klatek schodowych usytuowane są od strony wschodniej budynku. Przedmiotowy lokal o funkcji mieszkalnej ma powierzchnię użytkową 66,70 m2, usytuowany jest na parterze i składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Do lokalu przypisana jest piwnica o pow. 1,70 m2. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń, według ustaleń biegłego przedstawia się następująco: pokój dzienny - 16,00 m2, sypialnia - 9,00 m2, sypialnia - 10,6 m2, sypialnia - 10,60m2, kuchnia - 6,60m2, łazienka - 3,00m2, wc - 0,90 m2, przedpokój - 10,00 m2. W związku z brakiem możliwości wejścia do lokalu przez biegłego w ustalonym terminie oględzin, wycena została sporządzona na podstawie oględzin zewnętrznych i danych oraz rzutu lokalu udostępnionych biegłemu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Żabianka” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gospody 10. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, do wyceny biegły przyjęła, że lokal znajduje się w podstawowym standardzie wykończenia.

Suma oszacowania wynosi 585 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 438 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 58 500,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10, 80-126  Gdańsk bezpośrednio przed licytacją lub w siedzibie komornika. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: 53 1240 5400 1111 0010 5191 0630.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Mariusz Jan Jaranowski

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gdańsk, Wiolinowa 23 (pomorskie). Działka numer: 181

Wiolinowa 23, 80-298, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-09-19
Cena wywołania: 322 125 zł
Cena oszacowania: 429 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Powstania Styczniowego 9A/9 (pomorskie)

Powstania Styczniowego 9A/9, 80-288, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-09-19
Cena wywołania: 412 500 zł
Cena oszacowania: 550 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Kołobrzeska 58D/1 (pomorskie)

Kołobrzeska 58D/1, 80-394, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-31
e-licytacja
Cena wywołania: 397 500 zł
Cena oszacowania: 530 000 zł