Dodano dnia: 2022-11-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Narciarska 14/2 (warmińsko-mazurskie)

Narciarska 14/2, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-02
Sygnatura: Km 114/20
Powierzchnia: 41,00 m2
Cena wywołania: 39 333 zł
Cena oszacowania: 59 000 zł
Wadium: 5 900 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Dariusz Staniucha

Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36

Sygnatura: Km 114/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2022 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 119, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Narciarska 14/2, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielolokalowego nr 14 położonego przy ulicy Narciarskiej w Elblągu. Składa się z 2 pokoi, 1 kuchni, 1 łazienki, 1 w-c i 1 przedpokoju o powierzchni użytkowej 41,00 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 7,4 m2. Rozkład i układ pomieszczeń w lokalu zadowalający. Jeden pokój jest większy, z dwoma oknami, ustawny. Drugi pokój mniejszy, wąski. Kuchnia mała z oknem. Z części kuchni wydzielono łazienkę, która wyposażona jest w wannę. Z części przedpokoju wydzielono w-c. Lokal ogrzewany jest jednym piecem znajdującym się w ścianie pomiędzy pokojami. Kuchnia, łazienka i przedpokój pozostają bez ogrzewania. Ciepła woda w lokalu pochodzi z piecyka gazowego typu Junkers. Lokal zlokalizowany jest w południowej część miasta - dzielnica Zatorze. Od kilku lat dzielnica połączona jest wiaduktem nad torami kolejowymi z innymi częściami miasta. Dojście i dojazd do budynku bezpośredni z ulicy Narciarskiej - odcinka jednokierunkowego. Miejsca parkingowe znajdują się przed i pomiędzy budynkami. Z własnością lokalu związany jest udział do 8/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/xxxxxxxx/0. Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 118 000,00 zł. Zgodnie z treścią przepisu art. 1009 kpc, suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części powyższej nieruchomości wynosi 59.000,00 zł, stąd cena wywołania na II licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39.333,33 zł. Obciążenia nieruchomości ustanowione przed powstaniem współwłasności, ujawnione w księdze wieczystej, pozostaną w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia - art. 1012 kpc, art. 1013 kpc.

Suma oszacowania wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Staniucha

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Romualda Traugutta 79-80D/8 (warmińsko-mazurskie)

Romualda Traugutta 79-80D/8, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 73 333 zł
Cena oszacowania: 110 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Elbląg, Strumykowa 84 (warmińsko-mazurskie)

Strumykowa 84, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 632 250 zł
Cena oszacowania: 843 000 zł

Dom w miejscowości Elbląg, Legionów 35 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 239

Legionów 35, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 525 525 zł
Cena oszacowania: 700 700 zł