Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Kosynierów Gdyńskich 13B/2 (warmińsko-mazurskie)

Kosynierów Gdyńskich 13B/2, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-22
Sygnatura: Km 430/22
Powierzchnia: 65,70 m2
Cena wywołania: 145 000 zł
Cena oszacowania: 217 500 zł
Wadium: 21 750 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Dariusz Staniucha

Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36

Sygnatura: Km 430/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 21, 82-300 Elbląg, sala 119, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 13B/2, 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze budynku mieszkalnego, wielolokalowego nr 13a, 13b, klatka nr 13b, położonego przy ulicy Kosynierów Gdyńskich w Elblągu. Składa się z 2 pokoi, 1 kuchni, 1 łazienki z w-c i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 65,70 m2 oraz piwnicy o powierzchni 15,92 m2. Mieszkanie szczytowe w budynku. Okna lokalu zlokalizowane są w południowej i północnej elewacji budynku. Rozkład funkcjonalny lokalu przeciętny, z uwagi na przechodnie pokoje. Pokoje duże, ustawne. Kuchnia duża z oknem, w kuchni wydzielone pomieszczenie spiżarni z niewielkim oknem. Łazienka z w-c duża, posiada niewielkie okienko. Lokal wyposażony jest w ogrzewanie z sieci miejskiej. Drzwi wejściowe do lokalu drewniane kasetonowe. Wszystkie media olicznikowane. Wysokość pomieszczeń normatywna. Z własnością lokalu związany jest udział do 44/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/xxxxxxxx/6. Dojście i dojazd do budynku swobodny z ulicy Kosynierów Gdyńskich i od strony podwórza z wjazdem z ulicy Zielonej. Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 290.000,00 zł, stąd zgodnie z treścią przepisu art. 1009 kpc, suma oszacowania 3/4 niewydzielonych części nieruchomości wynosi 217 500,00zł.

Suma oszacowania wynosi 217 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 145 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 21 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Staniucha

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Elbląg, Robotnicza 164/13 (warmińsko-mazurskie)

Robotnicza 164/13, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-24
Cena wywołania: 30 000 zł
Cena oszacowania: 40 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Elbląg, Garbary 22 (warmińsko-mazurskie)

Garbary 22, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-11-17
Cena wywołania: 282 000 zł
Cena oszacowania: 376 000 zł

Grunt w miejscowości Elbląg, Narutowicza 25 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 79

Narutowicza 25, 82-300, Elbląg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-06
Cena wywołania: 56 666 zł
Cena oszacowania: 85 000 zł