Dodano dnia: 2022-06-03

Mieszkanie w miejscowości Dworek, Dworek 2 (zachodniopomorskie)

Dworek 2, 76-037, Dworek, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-09
Sygnatura: Kmp 41/13
Powierzchnia: 34,48 m2
Cena wywołania: 26 400 zł
Cena oszacowania: 35 200 zł
Wadium: 3 520 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Grzegorz Mrowiński

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 155, Koszalin, 75-605 Koszalin

tel. 943420973 / fax. 943420973

Sygnatura: Kmp 41/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Andersa 34, 75-626 Koszalin, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Dworek 2, 76-037 Będzino, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
udział wynoszący 4/10 niewydzielonej części nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 34,48 m2 wraz z udziałem 96/1000 w nieruchomości wspólnej

Suma oszacowania wynosi 35 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 400,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander bank SA III O. w Koszalinie 75 1500 1096 1210 9008 5783 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

SZCZEGÓŁY: WWW.KOMORNIK-KOSZALIN.PL

Komornik Sądowy

Grzegorz Mrowiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Dworek, Dworek (zachodniopomorskie). Działki numer: 123/33, 123/39

Dworek, 76-038, Dworek, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 3 555 zł
Cena oszacowania: 4 740 zł