Dodano dnia: 2022-07-04

Mieszkanie w miejscowości Chlewiska, Chlewiska 12/1 (kujawsko-pomorskie)

Chlewiska 12/1, 88-133, Chlewiska, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-10-21
Sygnatura:  Km 122/20
Powierzchnia: 55,53 m2
Cena wywołania: 61 500 zł
Cena oszacowania: 82 000 zł
Wadium: 8 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Marcin Samuel

Kancelaria Komornicza, Solankowa 20,  Inowrocław,   88-100 Inowrocław

tel. 523571911 / fax. 

Sygnatura: Km 122/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-10-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 19,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest *************   położonego przy  Chlewiska 12/1,Chlewiska,  88-133 Dąbrowa Biskupia , dla którego  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Sygn. akt sądowych I Co 199/20. Do lokalu przynależy pomieszczenie w budynku gospodarczym (boks) o pow. 11,04 m2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 55,53 m2. Udział związany z własnością lokalu wynosi 5553/47991. Pierwotnie w skład lokalu wchodziły dwa pomieszczenia, pokój i kuchnia, po remoncie w skład lokalu wchodzą 3 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym oraz łazienka z wc. Właściciel lokalu zaadoptował część korytarza (stanowiącego część wspólną budynku) przylegającą do mieszkania, postawił ściany działowe i powiększył swój lokal, dzięki czemu powstały dwa dodatkowe pomieszczenia, kotłownia i przedpokój. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 46,66 m2. Lokal to mieszkanie szczytowe, w którym jedno pomieszczenie jest przejściowe (pokój z aneksem kuchennym). Okna PCV, drzwi wejściowe i wewnętrzne płytowe. Na ścianach płyty gipsowo-kartonowe pomalowane farbą, w łazience płytki ceramiczne. Na podłogach panele i płytki ceramiczne. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną z odprowadzeniem do szamba oraz centralnego ogrzewania (piec na węgiel). Mieszkanie w dobrym stanie technicznym. Zmiany dokonane w lokalu nie zostały zgłoszone, w związku z powyższym wymagane jest przywrócenie pierwotnego stanu lokalu lub uregulowanie aktualnego stanu prawnego. W protokole uwzględniono powierzchnię lokalu zgodnie z danymi z kartoteki lokalu i księgi wieczystej.

Suma oszacowania wynosi 82 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 8149 0000 2001 0003 8087 0002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100  Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Samuel

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Dobre, Powstańców 4/7 (kujawsko-pomorskie)

Powstańców 4/7, 88-210, Dobre, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-20
Cena wywołania: 65 133 zł
Cena oszacowania: 97 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Szpiegowo, Szpiegowo 37 (kujawsko-pomorskie)

Szpiegowo 37, 87-610, Szpiegowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-26
Cena wywołania: 107 333 zł
Cena oszacowania: 161 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Staroszkolna 15/13 (kujawsko-pomorskie)

Staroszkolna 15/13, 85-209, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-08
e-licytacja
Cena wywołania: 121 275 zł
Cena oszacowania: 161 700 zł