Dodano dnia: 2024-03-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Augusta Cieszkowskiego 13/3A (kujawsko-pomorskie)

Augusta Cieszkowskiego 13/3A, 85-047, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-25
Powierzchnia: 67,20 m2
Cena wywołania: 264 967 zł
Cena oszacowania: 353 289 zł
Wadium: 35 329 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW BY1B/xxxxxxxx/6  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Lidia Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2024 r. o godz.10:00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  przysługującego dłużniko **** ******** położonego 85-052 BYDGOSZCZ, ul. CIESZKOWSKIEGO 13/3A, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/6.
Lokal mieszkalny, będący przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ma powierzchnię użytkową  67,20 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Lokal posiada balkon oraz dostęp do piwnicy. 
Suma oszacowania wynosi 353 289,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   264 966,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 328,90zł. 
Rękojmię można uiścić na konto komornika Bank BGŻ BNP Paribas SA 
14 1600 1462 1818 1487 6000 0001, albo gotówką w siedzibie kancelarii komornika w Bydgoszczy, nie później jednak niż do dnia 24.04.2024 r. 
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W dniu 19-04-2024 r. można oglądać nieruchomość od godz. 9:00 do godz. 9:15. W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Lidii Woźny w Bydgoszczy  można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości. 

Komornik Sądowy

Lidia Woźny 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Serbska 1/25 (kujawsko-pomorskie)

Serbska 1/25, 85-162, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-26
Cena wywołania: 264 000 zł
Cena oszacowania: 352 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bydgoszcz, Romana Abrahama 7/8 (kujawsko-pomorskie)

Romana Abrahama 7/8, 85-318, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-27
e-licytacja
Cena wywołania: 61 757 zł
Cena oszacowania: 82 342 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Bydgoszcz, Kcyńska 22/miejsce parkingowe nr 14 (kujawsko-pomorskie)

Kcyńska 22/miejsce parkingowe nr 14, 85-304, Bydgoszcz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-05-29
e-licytacja
Cena wywołania: 27 975 zł
Cena oszacowania: 37 300 zł