Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Brzyczno, Brzyczno 5/3 (zachodniopomorskie)

Brzyczno 5/3, 73-260, Brzyczno, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura: Km 442/21
Powierzchnia: 83,0000 m2
Cena wywołania: 105 000 zł
Cena oszacowania: 140 000 zł
Wadium: 14 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie

Janusz Bernat

Kancelaria Komornicza, Piastowska 12, Choszczno, 73-200 Choszczno

tel. 501399799 / fax.

Sygnatura: Km 442/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2022 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Choszcznie  ul. Wolnosci 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  dla którego Sąd Rejonowy w CHOSZCZNIE V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1C/xxxxxxxx/4 . Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł  , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 zł. .  Rękojmia  powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Stargardzie Szczecińskim 80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Janusz Bernat

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Świnoujście, Jana Matejki 44/36 (zachodniopomorskie)

Jana Matejki 44/36, 72-600, Świnoujście, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-07
e-licytacja
Cena wywołania: 184 500 zł
Cena oszacowania: 246 000 zł

Dom w miejscowości Radaczewo, Radaczewo (zachodniopomorskie). Działka numer: 72/2

Radaczewo 7, 73-200, Radaczewo, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-16
Cena wywołania: 122 666 zł
Cena oszacowania: 184 000 zł

Dom w miejscowości Kołobrzeg, Wrocławska 2 (zachodniopomorskie). Działka numer: 891

Wrocławska 2, 78-100, Kołobrzeg, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-01
Cena wywołania: 393 900 zł
Cena oszacowania: 525 200 zł