Dodano dnia: 2023-08-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Brzeźno, Główna 6/3 (wielkopolskie)

Główna 6/3, 62-513, Brzeźno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-22
Sygnatura: Km 661/22
Powierzchnia: 29,10 m2
Cena wywołania: 28 875 zł
Cena oszacowania: 38 500 zł
Wadium: 3 850 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Zbigniew Styczyński

Kancelaria Komornicza, Berylowa 3,  Konin,   62-500 Konin

tel. 63 242 86 84 / fax. 

Sygnatura: Km 661/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Koninie Zbigniew Styczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-09-2023 o godz. 14:40  w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Ul. Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest****************  położonej przy  Główna 6/3, 62-513 Brzeźno , dla której  Sąd Rejonowy w Koninie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Chopina 28, Konin, 62-510 Konin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w m. Brzeźno ul. Główna 6, obręb Brzeźno, gmina Krzymów, powiat koniński, województwo wielkopolskie wraz z przysługującym udziałem 6410/24305 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz część budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 29,10 m2, składa się z kuchni, pokoju oraz pomieszczenia schowanka. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze piwnicy budynku o pow. 35,00 m2. Łączna powierzchnia nieruchomości lokalowej wynosi 64,10 m2 .

Suma oszacowania wynosi 38 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/KONIN 64 1020 2746 0000 3902 0019 8820.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Ul. Chopina 28, Konin, 62-510  Konin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Zbigniew Styczyński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Brzeźno, Brzeźno (wielkopolskie). Działka numer: 110/1

Brzeźno, 64-700, Brzeźno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 2 025 zł
Cena oszacowania: 2 700 zł

Grunt w miejscowości Brzeźno, Brzeźno (wielkopolskie). Działka numer: 113/6

Brzeźno, 64-700, Brzeźno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 9 900 zł
Cena oszacowania: 13 200 zł

Grunt w miejscowości Brzeźno, Czarnkowska (wielkopolskie). Działka numer: 110/3

Czarnkowska, 64-700, Brzeźno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 8 250 zł
Cena oszacowania: 11 000 zł