Dodano dnia: 2022-11-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Brzeg, Ofiar Katynia 33/7 (opolskie)

Ofiar Katynia 33/7, 49-300, Brzeg, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: Kmp 34/20
Powierzchnia: 69 m2
Cena wywołania: 109 500 zł
Cena oszacowania: 146 000 zł
Wadium: 14 600 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Marcin Nowicki

Kancelaria Komornicza, Robotnicza 16A, Brzeg, 49-300 Brzeg

tel. 774417240 / fax.

Sygnatura: Kmp 34/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 60, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Ofiar Katynia 33/7, 49-300 Brzeg, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny zlokalizowany na IV-tej kondygnacji, czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku wzniesionego w 1900 roku w technologii tradycyjnej. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu 69 m2. Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 111/1000 w nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą numer OP1B/xxxxxxxx/9.

Suma oszacowania wynosi 146 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 600,00 zł.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania w gotówce, w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 32 1050 1575 1000 0090 3104 4101.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
15.11.2022 10:00 - 10:10

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzegu mieszczącym się pod adresem: Chrobrego 31, Brzeg, 49-300 Brzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Nowicki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Brzeg, Szkolna 26/8 (opolskie)

Szkolna 26/8, 49-300, Brzeg, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 18 375 zł
Cena oszacowania: 24 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Brzeg, Mikołaja Reja 1/3 (opolskie)

Mikołaja Reja 1/3, 49-300, Brzeg, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-11-29
Cena wywołania: 36 960 zł
Cena oszacowania: 49 280 zł

Mieszkanie w miejscowości Brzeg, Garbarska 2/12 (opolskie)

Garbarska 2/12, 49-306, Brzeg, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-22
Cena wywołania: 166 200 zł
Cena oszacowania: 249 300 zł