Dodano dnia: 2023-10-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Bolesławiec, Bolesława Chrobrego 4C/2 (dolnośląskie)

Bolesława Chrobrego 4C/2, 59-700, Bolesławiec, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-30
Sygnatura: Km 525/23
Powierzchnia: 26,25 m2
Cena wywołania: 117 300 zł
Cena oszacowania: 156 400 zł
Wadium: 15 640 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Bolesławcu

Grzegorz Krukar

Kancelaria Komornicza, Sądowa 7,  Bolesławiec,   59-700 Bolesławiec

tel. 756448153 / fax. 757890892

Sygnatura: Km 525/23OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Kancelaria Komornicza nr 1 w Bolesławcu na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 525/23 w dniu 30-11-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, sala 8, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ****** położonej przy  ul. Bolesława Chrobrego 4C/2, 59-700 Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Sądowa 1, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec)   prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Licytacji podlega nieruchomość zabudowana stanowiąca lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni 26,25 m2 oraz pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 5,25 m2 położonej pod adresem: 59-700 Bolesławiec, ul. Bolesława Chrobrego 4C/2, dla którego Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/xxxxxxxx/2. Lokal posiada ogrzewanie - CO z kotłowni miejskiej. Lokal wyposażony jest we wszystkie media.

Suma oszacowania wynosi 156 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 300,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 15 640,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Bolesławcu ul. Sądowa1, 59-700  Bolesławiec. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 2137 0000 9102 0062 0948.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Grzegorz Krukar

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Bolesławiec, Kościuszki 55 (dolnośląskie)

Kościuszki 55, 59-700, Bolesławiec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 51 300 zł
Cena oszacowania: 68 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Bolesławiec, Ignacego Daszyńskiego 9/12 (dolnośląskie)

Ignacego Daszyńskiego 9/12, 59-700, Bolesławiec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 82 667 zł
Cena oszacowania: 124 000 zł