Dodano dnia: 2023-10-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Bogatynia, Orła Białego 5/1 (dolnośląskie)

Orła Białego 5/1, 59-920, Bogatynia, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-11
Sygnatura: Km 1681/20
Powierzchnia: 36,60 m2
Cena wywołania: 99 750 zł
Cena oszacowania: 133 000 zł
Wadium: 13 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Kancelaria Komornicza nr IV

Mirosław Wierzbicki

Kancelaria Komornicza, ul. Warszawska 8/2, Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec, konto: 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521

tel. 757717257 / fax. 757750938

Sygnatura: Km 1681/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2023 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, sala 205, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Orła Białego 5/1, 59-920 Bogatynia, dla którego Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest lokalem mieszkalnym o powierzchni 36,60 m2 składającym się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju na parterze bloku mieszkalnego. Do lokalu należy piwnica o powierzchni 5,80 m2 w ramach posiadanego udziału 16/1000 w gruncie oraz częściach wspólnych budynku.

Suma oszacowania wynosi 133 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 13 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Mirosław Wierzbicki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Pisarzowice, Pisarzowice 83 (dolnośląskie). Działki numer: 113/1, 115/1

Pisarzowice 83, 59-817, Pisarzowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-14
Cena wywołania: 288 000 zł
Cena oszacowania: 384 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Głogów, Spółdzielcza 6/6 (dolnośląskie)

Spółdzielcza 6/6, 67-200, Głogów, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-03
Cena wywołania: 168 000 zł
Cena oszacowania: 252 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Janowice Wielkie, 1 Maja 6/3 (dolnośląskie)

1 Maja 6/3, 58-520, Janowice Wielkie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-24
e-licytacja
Cena wywołania: 34 940 zł
Cena oszacowania: 52 410 zł