Dodano dnia: 2022-07-22

Mieszkanie w miejscowości Biskupiec, Wonna 26A/3 (warmińsko-mazurskie)

Wonna 26A/3, 13-340, Biskupiec, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-18
Sygnatura:  Km 1649/19
Powierzchnia: 74,7300 m2
Cena wywołania: 79 500 zł
Cena oszacowania: 106 000 zł
Wadium: 10 600 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

Marcin Milcarek

Kancelaria Komornicza, Daszyńskiego 5,  Nowe Miasto Lubawskie,   13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 474 22 49 / fax. 56 474 22 49

Sygnatura: Km 1649/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nowym Mieście Lubawskim Marcin Milcarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-08-2022 o godz. 10:50  w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą przy Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ***********  położonej przy  Wonna 26A/3, 13-340 Biskupiec , dla której  Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Grunwaldzka 28, Nowe Miasto Lubawskie, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie)   prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1N/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 106 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/NOWE MIASTO LUBAWSKIE 85 1020 3583 0000 3802 0011 2938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Grunwaldzka 28, Nowe Miasto Lubawskie, 13-300  Nowe Miasto Lubawskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Milcarek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łęgajny, Kasztanowa 3/4 (warmińsko-mazurskie)

Kasztanowa 3/4, 11-010, Łęgajny, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-28
Cena wywołania: 123 862 zł
Cena oszacowania: 165 150 zł

Mieszkanie w miejscowości Bartoszyce, Plac Konstytucji 3 Maja 18/14 (warmińsko-mazurskie)

Plac Konstytucji 3 Maja 18/14, 11-200, Bartoszyce, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-05
Cena wywołania: 63 750 zł
Cena oszacowania: 85 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowakowo, Nowakowo 6/3 (warmińsko-mazurskie)

Nowakowo 6/3, 82-300, Nowakowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-23
Cena wywołania: 15 000 zł
Cena oszacowania: 20 000 zł