Dodano dnia: 2023-10-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Solna 6/4 (śląskie)

Solna 6/4, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-16
Sygnatura: KMN 122/23
Powierzchnia: 73,76 m2
Cena wywołania: 253 067 zł
Cena oszacowania: 379 600 zł
Wadium: 37 960 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Bielsku - Białej

Piotr Mika

Kancelaria Komornicza, Mostowa 1,  Bielsko-Biała,   43-300 Bielsko-Biała

tel. 338168045 / fax. 

Sygnatura: KMN 122/23

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KMN 122/23 w dniu: 16.11.2023 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- lokalu mieszkalnego położonego przy  Solna 6/4, 43-300 Bielsko-Biała, dla którego SĄD REJONOWY BIELSKO-BIAŁA VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.   , BIELSKO-BIAŁA, 43-300 Bielsko-Biała)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
Sprzedaż nieruchomości w związku z działem spadku. Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny – prawo odrębnej własności do lokalu - położony w Bielsku-Białej przy ul. Solnej 6/4, obręb Górne Przedmieście, w budynku/kamienicy w zabudowie zwartej, przedwojennym, dwupiętrowym z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczonym, w stanie do remontu częściowego. Budynek położony na działce nr 1129 o powierzchni 0.0422ha, ponadto w skład nieruchomości wspólnej wchodzi działka 103/3 o powierzchni 0.0284ha. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 0.0706ha. Nieruchomość stanowi przedmiot prawa własności. Dla budynku i działek prowadzona jest KW BB1B/xxxxxxxx/4. Lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze, składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni, łazienki i WC oraz wnęki, w stanie średnim do remontu częściowego o powierzchni użytkowej 73,76m2 Dla lokalu prowadzona jest KW BB1B/xxxxxxxx/0. Lokal posiada wszystkie instalacje, ogrzewany centralnym ogrzewaniem z piecem dwufunkcyjnym na gaz. Z własnością lokalu związany udział wielkości 1/8 cz. w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Opis działki: Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: - 1129 o powierzchni 0.0422ha - 103/3 o powierzchni 0.0284ha Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej (wspólnej) wynosi: 0.0702ha 1) Ukształtowanie terenu: teren płaski, kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta 2) Sąsiedztwo: tereny mieszkaniowe 3) Dostępność do drogi publicznej: nieruchomość bezpośrednio położona przy drodze publicznej/ul. Solnej 4) Sposób użytkowania: grunt w części zabudowany, w części stanowi ogród przydomowy od strony wschodniej natomiast od strony zachodniej tj. ul. Solnej zlokalizowano utwardzone miejsca postojowe. 5) Uzbrojenie: pełne z sieci miejskiej Położenie wycenianej działki jest z jednej strony atrakcyjne: w pobliżu centrum miasta, w pobliżu przystanków komunikacyjnych, obiektów handlowo-usługowych i innych obiektów użyteczności publicznej z drugiej w dalszej odległości od terenów zielonych, parków. Opis budynku: Częścią składową wyżej opisanej działki jest budynek/kamienica z lat przedwojennych, mieszkalny, murowany z cegły, podpiwniczony, dwupiętrowy z dwoma poddaszami, w zabudowie zwartej, z dachem wielospadowym krytym gontem bitumicznym. W podpiwniczeniu znajdują się piwnice lokatorskie. W budynku znajduje się osiem lokali, z jedną klatką schodową. Stan budynku kwalifikuje się do remontu częściowego. Odnowienia wymaga klatka schodowa i elewacja – widoczne plamy i zacieki. Tel. kontaktowy - 602 246 269

 

Suma oszacowania wynosi 379 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 253 066,67 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 37 960,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 62 1020 2528 0000 0502 0364 7450 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  23.11.2023 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Piotr Mika

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Bielsko-Biała, Księdza Stanisława Brzóski (śląskie). Działka numer: 1204/4

Księdza Stanisława Brzóski, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 31 500 zł
Cena oszacowania: 42 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Giewont 3/4 (śląskie)

Giewont 3/4, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-30
e-licytacja
Cena wywołania: 145 233 zł
Cena oszacowania: 217 850 zł

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Józefa Mireckiego 20A/1 (śląskie)

Józefa Mireckiego 20A/1, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 341 142 zł
Cena oszacowania: 454 856 zł