Dodano dnia: 2023-07-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Solna 6/4 (śląskie)

Solna 6/4, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: KMN 122/23
Powierzchnia: 73,76m2
Cena wywołania: 284 700 zł
Cena oszacowania: 379 600 zł
Wadium: 37 960 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej

Piotr Mika

Kancelaria Komornicza, Mostowa 1,  Bielsko-Biała,   43-300 Bielsko-Biała

tel. 338168045 / fax. 

Sygnatura: KMN 122/23
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bielsku - Białej Piotr Mika na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Solna 6/4, 43-300 Bielsko-Biała, dla którego SĄD REJONOWY BIELSKO-BIAŁA VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , BIELSKO-BIAŁA, 43-300 Bielsko-Biała) prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
Sprzedaż nieruchomości w związku z działem spadku. Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny – prawo odrębnej własności do lokalu - położony w Bielsku-Białej przy ul. Solnej 6/4, obręb Górne Przedmieście, w budynku/kamienicy w zabudowie zwartej, przedwojennym, dwupiętrowym z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczonym, w stanie do remontu częściowego. Budynek położony na działce nr 1129 o powierzchni 0.0422ha, ponadto w skład nieruchomości wspólnej wchodzi działka 103/3 o powierzchni 0.0284ha. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 0.0706ha. Nieruchomość stanowi przedmiot prawa własności. Dla budynku i działek prowadzona jest KW BB1B/xxxxxxxx/4. Lokal mieszkalny położony na pierwszym piętrze, składa się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni, łazienki i WC oraz wnęki, w stanie średnim do remontu częściowego o powierzchni użytkowej 73,76m2 Dla lokalu prowadzona jest KW BB1B/xxxxxxxx/0. Lokal posiada wszystkie instalacje, ogrzewany centralnym ogrzewaniem z piecem dwufunkcyjnym na gaz. Z własnością lokalu związany udział wielkości 1/8 cz. w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Opis działki: Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: - 1129 o powierzchni 0.0422ha - 103/3 o powierzchni 0.0284ha Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej (wspólnej) wynosi: 0.0702ha 1) Ukształtowanie terenu: teren płaski, kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta 2) Sąsiedztwo: tereny mieszkaniowe 3) Dostępność do drogi publicznej: nieruchomość bezpośrednio położona przy drodze publicznej/ul. Solnej 4) Sposób użytkowania: grunt w części zabudowany, w części stanowi ogród przydomowy od strony wschodniej natomiast od strony zachodniej tj. ul. Solnej zlokalizowano utwardzone miejsca postojowe. 5) Uzbrojenie: pełne z sieci miejskiej Położenie wycenianej działki jest z jednej strony atrakcyjne: w pobliżu centrum miasta, w pobliżu przystanków komunikacyjnych, obiektów handlowo-usługowych i innych obiektów użyteczności publicznej z drugiej w dalszej odległości od terenów zielonych, parków. Opis budynku: Częścią składową wyżej opisanej działki jest budynek/kamienica z lat przedwojennych, mieszkalny, murowany z cegły, podpiwniczony, dwupiętrowy z dwoma poddaszami, w zabudowie zwartej, z dachem wielospadowym krytym gontem bitumicznym. W podpiwniczeniu znajdują się piwnice lokatorskie. W budynku znajduje się osiem lokali, z jedną klatką schodową. Stan budynku kwalifikuje się do remontu częściowego. Odnowienia wymaga klatka schodowa i elewacja – widoczne plamy i zacieki. Tel. kontaktowy - 602 246 269

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 379 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 284 700,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 960,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 62 1020 2528 0000 0502 0364 7450 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Piotr Mika

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Giewont 3/4 (śląskie)

Giewont 3/4, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-10
Cena wywołania: 163 387 zł
Cena oszacowania: 217 850 zł

Nieruchomość w miejscowości Bielsko-Biała, Przeciętna 4 (śląskie)

Przeciętna 4, 43-346, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-22
Cena wywołania: 70 913 zł
Cena oszacowania: 94 550 zł

Mieszkanie w miejscowości Bielsko-Biała, Klemensa Matusiaka 9/75 (śląskie)

Klemensa Matusiaka 9/75, 43-300, Bielsko-Biała, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-10
Cena wywołania: 291 750 zł
Cena oszacowania: 389 000 zł