Dodano dnia: 2024-04-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Białogard, Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4/83 (zachodniopomorskie)

Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4/83, 78-200, Białogard, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-25
Sygnatura: Km 171/17
Powierzchnia: 36,80 m2
Cena wywołania: 53 250 zł
Cena oszacowania: 71 000 zł
Wadium: 7 100 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Białogardzie

Waldemar Matuszak

Kancelaria Komornicza, Sikorskiego 25B,  Białogard,   78-200 Białogard

tel. 94 312 00 65 / fax. 94 312 38 36

Sygnatura: Km 171/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 171/17 w dniu 25-04-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości, której   właścicielem jest *********** położonej przy  Modrzewskiego 4/83, 78-200 Białogard, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Wileńska 2, Białogard, 78-200 Białogard)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1B/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Licytacji podlega udział 5/8 części w nieruchomości, która stanowi lokal mieszkalny o pow. 36,80 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 71 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 7 100,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Białogardzie ul. Lipowa1, 78-200  Białogard. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA 48 1020 2821 0000 1002 0024 9326.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Waldemar Matuszak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Białogard, 1 Maja 56/1 (zachodniopomorskie)

1 Maja 56/1, 78-200, Białogard, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-13
Cena wywołania: 174 750 zł
Cena oszacowania: 233 000 zł