Dodano dnia: 2023-08-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Bełchatów, Juliusza Słowackiego 3/4 (łódzkie)

Juliusza Słowackiego 3/4, 97-400, Bełchatów, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-12
Sygnatura: Km 576/19
Powierzchnia: 63,77m2
Cena wywołania: 214 500 zł
Cena oszacowania: 286 000 zł
Wadium: 28 600 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Bełchatowie

Mariola Szczęsna

Kancelaria Komornicza, Kancelaria nr V,  ul. Czyżewskiego 1,   97-400 Bełchatów

tel. 662192097 / fax. 446324444

Sygnatura: Km 576/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 576/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy  ul. Juliusza Słowackiego 3/4, 97-400 Bełchatów, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie   (adres: ul.  ul. Okrzei 4/97-400, Bełchatów, 97-400 Bełchatów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4, usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku, przy ul. Słowackiego 3 w Bełchatowie , w obrębie 16 miasta. Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 63,77m2, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i przedpokoju, dla którego Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/xxxxxxxx/6.

 

Suma oszacowania wynosi 286 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214 500,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 28 600,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1050 1461 1000 0090 3029 0507 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 12.09.2023 o godzinie: 09.20  a zakończy się w dniu 19.09.2023 o godzinie: 10.30.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Mariola Szczęsna

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Bełchatów, Żołnierzy POW 16/15 (łódzkie)

Żołnierzy POW 16/15, 97-400, Bełchatów, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-12
Cena wywołania: 166 500 zł
Cena oszacowania: 222 000 zł