Dodano dnia: 2023-10-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Aleksandrów Łodzki, Dmowskiego 6/2 (łódzkie)

Dmowskiego 6/2, 95-070, Aleksandrów Łodzki, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-30
Sygnatura: km 1697/18
Powierzchnia: 51,08 m2
Cena wywołania: 192 667 zł
Cena oszacowania: 289 000 zł
Wadium: 28 900 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Km 1697/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW LD1G/xxxxxxxx/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Zbigniew Durański, Kancelaria Komornicza nr II w Zgierzu  z siedzibą w Zgierzu(95-100) ul. Andrzeja Struga 23 lok.1 (tel.42 716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30 LISTOPADA 2023r. o godz.14:10 w  budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 w sali nr XII,     
odbędzie się druga  icytacja należącego  do ***** *****lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego:  
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul .Dmowskiego 6/2,    
dla którego  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LD1G/xxxxxxxx/4

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o numerze 2 usytuowany  na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego numerem 6 przy ul. Dmowskiego. Do  lokalu prowadzi wejście na parterze budynku. Jest to lokal jednopoziomowy. Powierzchnia użytkowa lokalu: 51,08 m2. Lokal posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej doprowadzonych do budynku.
Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju.Mieszkanie rozkładowe. Ściany żelbetowe, prefabrykowane, otynkowane.Drzwi wejściowe płytowe w stanie technicznym dostatecznym.Stolarka okien PCV - stan techniczny dobry

Suma oszacowania wynosi 289 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    192 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 900,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym  na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu  88 10203440 0000 7902 0015 9996
nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy Zgierz, ul.Sokołowska 6 ( I Co 1156/22)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy
 Michał Durański

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Piotrków Trybunalski, Strzelnicza 4 (łódzkie). Działka numer: 18

Strzelnicza 4, 97-300, Piotrków Trybunalski, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 166 667 zł
Cena oszacowania: 250 000 zł

Dom w miejscowości Ścichawa, Ścichawa 9c (łódzkie). Działka numer: 1061/4

Ścichawa 9c, 97-415, Ścichawa, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-25
e-licytacja
Cena wywołania: 401 250 zł
Cena oszacowania: 535 000 zł

Dom w miejscowości Piotrków Trybunalski, Północna 4 (łódzkie). Działka numer: 556

Północna 4, 97-300, Piotrków Trybunalski, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 291 555 zł
Cena oszacowania: 437 333 zł