Ogłoszenia nieruchomości: 1 726

Dwie działki zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budy...

Różańsko 4, 74-311, Różańsko, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 2,4560 ha
Cena: 288 375 zł

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym...

ul. Piaskowa 15, 44-293, Szczerbice, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,1218 ha
Cena: 103 575 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Ślusarska 9, 53-207, Wrocław, (woj. dolnośląskie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0432 ha
Cena: 735 109 zł

Grunt rolny

Strzyżew Parcele, 05-08, Kampinos, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 36000 m2
Cena: 192 000 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Jejkowice, 44-290, Jejkowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,7202 ha
Cena: 37 725 zł

Ogródek działkowy

Golenice, 74-312, Golenice, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0539 ha
Cena: 1 467 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym...

Trzcinna 86, 74-304, Trzcinna, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0600 ha
Cena: 123 600 zł

Lokal mieszkalny na ulicy Partynickiej

ul. Partynicka 7D/5A, 53-031, Wrocław, ul. Partynicka 7d/5a,, (woj. dolnośląskie)
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 59,9900 m2
Cena: 269 250 zł

Garaż

ul. Dobra 5/G2, 08-400, Garwolin, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 30 m2
Cena: 13 560 zł

Grunt niezabudowany

ul. Jeziorna, 05-092, Łomianki Dolne, (woj. mazowieckie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,4804 ha
Cena: 49 500 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

ul. Południowa 61, 83-200, Starogard Gdański, (woj. pomorskie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0499 ha
Cena: 251 335 zł

Dom wraz z zabudową gospodarczą

Pustynia 131B, 39-200, Pustynia, (woj. podkarpackie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0922 ha
Cena: 227 100 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana

ul. Stefana Starzyńskiego 38, 39-200, Dębica, (woj. podkarpackie)
Kategoria: Domy
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0459 ha
Cena: 366 000 zł

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym

ul. ks. Władysława Roboty, 44-186, Gierałtowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 1131 m2
Cena: 93 450 zł

Udziały w nieruchomości gruntowej niezabudowanej

ul. ks. Władysława Roboty, 44-186, Gierałtowice, (woj. śląskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 289 m2
Cena: 12 113 zł

Nieruchomość zabudowana

ul. Wyzwolenia 61, 44-200, Rybnik, (woj. śląskie)
Kategoria: Nieruchomość
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0420 ha
Cena: 624 000 zł

Niezabudowana działka gruntu pod inwestycje

ul. Podgórna, 62-00, Biskupice, (woj. wielkopolskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,5043 ha
Cena: 220 667 zł

Działka gruntu niezabudowana

Racławice, 38-340, Racławice, (woj. małopolskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,59 ha
Cena: 13 875 zł

Udział we współwłasności nieruchomości

ul. Poznańska 4B, 62-010, Pobiedziska, (woj. wielkopolskie)
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,0208 ha
Cena: 64 900 zł

Dwie niezabudowane działki

Grzepnica, 72-003, Grzepnica, (woj. zachodniopomorskie)
Kategoria: Grunty
Data licytacji: 19-04-2021

Obszar: 0,1038 ha
Cena: 71 925 zł

Mieszkanie trzypokojowe na piątym piętrze

I licytacja nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia Licytacja komornicza
Kategoria Mieszkania
Adres nieruchomości ul. Wielkopolska 47/34, 44-335, Jastrzębie-Zdrój, (woj. śląskie)
Cena wywołania 127 050 zł
Cena oszacowania 169 400 zł
Powierzchnia lokalu 55,70 m2
Data licytacji 02-06-2021
Komornik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Adam Mika Kancelaria Komornicza nr III w Jastrzębiu-Zdroju

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Lista ksiąg wieczystych objętych licytacją komorniczą
1
GL1J/00029915/6

Pełna treść ogłoszenia nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju

Adam Mika

Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 20, Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 4762022 / fax. 32 4762022

Sygnatura: KM 2508/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-06-2021 o godz. 12:30w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy Staszica 3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pokój 28,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: **** ******** położonego przy Wielkopolska 47/34, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, dla którego SĄD REJONOWY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCHprowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Licytowany lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 55,70 mkw. znajduje się na 5 piętrze. Okna PCV. Wg wyceny biegłego sądowego stan techniczny lokalu dobry.

Suma oszacowania wynosi 169 400,00 , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 940,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona przelewem na rachunek bankowy komornika nr 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 - w tytule przelewu należy wpisać "Rękojmia do sprawy KM 2508/16, imię i nazwisko licytanta oraz jego adres zamieszkania", w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub gotówką, na dzień przed terminem licytacji (decyduje data uznania wpłaty na rachunku komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Adam Mika