Dodano dnia: 2023-08-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Żyrardów, Tadeusza Kościuszki 39-43 (mazowieckie)

Tadeusza Kościuszki 39-43, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-22
Sygnatura: Km 1131/22
Powierzchnia: 19 m2
Cena wywołania: 25 500 zł
Cena oszacowania: 34 000 zł
Wadium: 3 400 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Mariusz Bieżuński

Kancelaria Komornicza, Al. Partyzantów 7,  Żyrardów,   96-300 Żyrardów

tel. (46) 8542033 / fax. (46) 8542033

Sygnatura: Km 1131/22                                                                 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                                                          nr KW PL1Z/xxxxxxxx/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: 
w dniu 22 września 2023 r. o godz. 13:45  w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Al. Partyzantów 3, w sali, której numer zostanie podany w wokandzie sądowej w dniu licytacji, odbędzie się
                                                                                                     pierwsza licytacja: 
należącego do Krzysztofa Dobrowolskiego prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, tj. budynku garażowego, dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  PL1Z/xxxxxxxx/4. W/w budynek garażowy o powierzchni zabudowy 19 metrów kwadratowych znajduje się na działce ewidencyjnej nr 4204/6 o obszarze 19 metrów kwadratowych, przy ul. Kościuszki 39-43 w Żyrardowie.
Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  25 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00zł. Rękojmię można uiścić na konto  komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982 lub w gotówce w kasie kancelarii.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Komornik Sądowy

Mariusz Bieżuński

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Żyrardów, Wincentego Witosa (mazowieckie). Działka numer: 8330/8

Wincentego Witosa, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-29
Cena wywołania: 48 375 zł
Cena oszacowania: 64 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Żyrardów, Mireckiego 58/4/3 (mazowieckie)

Mireckiego 58/4/3, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-18
Cena wywołania: 214 500 zł
Cena oszacowania: 286 000 zł