Dodano dnia: 2023-11-09

Miejsce postojowe w miejscowości Wrocław, Wałbrzyska 10 (dolnośląskie)

Wałbrzyska 10, 52-314, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-01-10
Sygnatura: KM 177/23
Powierzchnia: 14,58 m2
Cena wywołania: 19 500 zł
Cena oszacowania: 26 000 zł
Wadium: 2 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

ADAM NICEWICZ

Kancelaria Komornicza, Gajowa 36,  Wrocław,   50-519 Wrocław

tel. 71750 62 27 / fax. www.komornikwroclawski.pl

Sygnatura: KM 177/23OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU ADAM NICEWICZ na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 177/23 w dniu 10-01-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, sala 129, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest DUBIEL PAWEŁ  położonej przy  Wałbrzyska 10, 52-314 Wrocław, dla której SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , WROCŁAW, 50-950 Wrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Miejsce postojowe nr 4 - udział nr 4 wynoszący 452/10000 części lokalu stanowiącego niewydzielona część nieruchomości garażu wielostanowiskowego - z która związane jest prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego numer 4 o powierzchni 14,58 m2 położonej pod adresem: ul. Wałbrzyska 10 52-314 Wrocław, dla którego SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/xxxxxxxx/1 , będącego własnością dłużnika: *******

Suma oszacowania wynosi 26 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 600,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale30, 50-040  Wrocław. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 60 1600 1462 1827 9007 5000 0003.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

ADAM NICEWICZ

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Aleja Jana Matejki 17/15 (dolnośląskie)

Aleja Jana Matejki 17/15, 50-333, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 274 125 zł
Cena oszacowania: 365 500 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Wrocław, Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43 (dolnośląskie)

Pałucka 15-15C/ miejsce nr 42, 43, 54-153, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 75 750 zł
Cena oszacowania: 101 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Wrocław, Łaciarska 25/5 (dolnośląskie)

Łaciarska 25/5, 50-146, Wrocław, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 421 275 zł
Cena oszacowania: 561 700 zł