Dodano dnia: 2023-11-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Zwycięzców 28 / miejsca postojowe numer 145, 153, 157, 161, 165, 169, 203, 207, 210, 211, 214, 215, 218, 219, 222, 223, 226, 227, 230, 231, 234, 235, 238 i 239(mazowieckie)

Zwycięzców 28, 03-938, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-29
Sygnatura: KM 637/18
Powierzchnia: 5567,7100 M2
Cena wywołania: 180 814 zł
Cena oszacowania: 241 085 zł
Wadium: 24 109 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Łukasz Warchoł

Kancelaria Komornicza, Zamoyskiego 47A/4, Warszawa, 03-726 Warszawa

tel. 022 862-33-84, 507-157-776 / fax. 022 862-43-08

Sygnatura: KM 637/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasz Warchoł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2023 o godz. 08:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, sala 112, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Zwycięzców 28, 03-938 Warszawa, dla którego Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/6 .
Opis nieruchomości:
udział wynoszący 48/498 w nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębną nieruchomość, lokal niemieszkalny - miejsca postojowe numer 145, 153, 157, 161, 165, 169, 203, 207, 210, 211, 214, 215, 218, 219, 222, 223, 226, 227, 230, 231, 234, 235, 238 i 239 platformy parkingowe górne i dolne w poczwórnym układzie, zlokalizowane w garażu wielostanowiskowym podziemnym, który został usytuowany na terenie dzielnicy Pragi - Południe. Przedmiotowy garaż składa się z 249 miejsc postojowych, usytuowanych na kondygnacjach -1 i -2 w budynku wielolokalowym położonym w Warszawie przy ulicy Zwycięzców 28. Miejsca postojowe położone są w garażu podziemnym usytuowanym na kondygnacjach -1 oraz -2 w budynku wielolokalowym zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Zwycięzców 28 składającego się z siedmiu kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej, handlowo - usługowo - biurowej oraz dwóch kondygnacji podziemnych. Przedmiotowy budynek został wybudowany w 2001 r., w konstrukcji żelbetowej w układzie słupowo - płytowym. Budynek posiada następujące instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody, kanalizacyjną, instalację domofonową, tryskaczową oraz dźwigową. Z własnością lokalu niemieszkalnego tj. garażu związany jest udział wynoszący 31806/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Grunt został oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 05.08.2092 r. Zgodnie z protokołem z przeglądu okresowego urządzeń parkingowych z dnia 11.09.2018 r., wynik przeglądu jest negatywny co powoduje wstrzymanie użytkowania wszystkich platform do czasu naprawy i przeprowadzenia ponownego badania przez UDT. Uwagi oraz zalecenia z protokołu przeglądu UDT: ,,Stwierdzono korozję oblachowania oraz elementów konstrukcyjnych niektórych platform. Zalecane przeprowadzenie renowacji poszycia. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może przyczynić się do całkowitego zużycia oblachowania, a w konsekwencji do wymiany elementów na nowe. Zalecane do natychmiastowej realizacji: - wymiana oleju hydraulicznego (zal producenta, przekroczony dopuszczalny okres eksploatacji), - wymiana elastycznych przewodów hydraulicznych (zal producenta, przekroczony dopuszczalny okres eksploatacji), - wymiana uszkodzonych (zaawansowana korozja) blach jezdnych stanowisk 204-209, 221-225 około 25 szt. (ilość nienadających się blach może ulec zmianie podczas demontażu oraz śrubowania), - uzupełnienie brakujących profili lub wymiana uszkodzonych profili odprowadzających wodę, - wymiana liny z powodu korozji: prawej stanowisko 230-226 oraz lewej stanowisko 223-218, - uzupełnienie kotwień wszystkich stup konstrukcyjnych platform, - poprawienie kotwień mocowań rur synchronizujących stanowisk 168-173, 152-157 oraz 170-174, - wymiana dwóch kompletów belek wzdłużnych platform 204-209 oraz 221-225 (zaawansowana korozja, pęknięcia na zgięciach)."

Suma oszacowania wynosi 241 085,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 813,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 24 108,50 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  przelewem na konto  komornika: Santander Bank Polska S.A. 27 1090 1056 0000 0001 0243 5245 lub gotówką w kancelarii komornika do sprawy o sygn.  KM 637/18.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Warchoł

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Kinowa 25/282 (mazowieckie)

Kinowa 25/282, 04-030, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 69 933 zł
Cena oszacowania: 104 900 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Warszawa, Aleja Wincentego Witosa 31/207 (mazowieckie)

Aleja Wincentego Witosa 31/207, 00-710, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-02-07
Cena wywołania: 236 160 zł
Cena oszacowania: 314 880 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Żwirki i Wigury 43/46 (mazowieckie)

Żwirki i Wigury 43/46, 02-091, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-12
e-licytacja
Cena wywołania: 279 360 zł
Cena oszacowania: 372 480 zł