Dodano dnia: 2023-01-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Wańkowicza 2/39 (mazowieckie)

Wańkowicza 2/39, 02-796, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-27
Sygnatura: Km 12/21
Powierzchnia: 17,80 m2
Cena wywołania: 20 250 zł
Cena oszacowania: 27 000 zł
Wadium: 2 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Małgorzata Groszek-Kuszyk

Kancelaria Komornicza, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55, Warszawa, 02-797 Warszawa

tel. 22 851 68 96 / fax. 22 851 15 50

Sygnatura: Km 12/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Małgorzata Groszek-Kuszyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51 A, 00-873 Warszawa, pokój 303, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Wańkowicza 2, 02-796 Warszawa, dla którego brak KW prowadzi zbiór o oznaczeniu brak KW.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego numer 39 położone jest w sektorze C w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Wańkowicza 2 w Warszawie, w dzielnicy Ursynów; miejsce postojowe znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlnej "Osiedle Kabaty"; miejsce postojowe o powierzchni 17,80m(2) położone jest na poziomie (-)2 budynku; dla wskazanego prawa nie została urządzona księga wieczysta; wkład budowlany został ostatecznie rozliczony, wniesiony w całości i wynosi 21.093,01zł; nieruchomość budynkowa posadowiona jest na działkach ewidencyjnych nr 44/6 i 48/7, dla których urządzona jest księga wieczysta o numerze KW WA2M/xxxxxxxx/8 oraz działce ewidencyjnej nr 30/3, dla której urządzona jest księga wieczysta o numerze KW WA2M/xxxxxxxx/0; właścicielem nieruchomości gruntowych (działka ewidencyjna nr 44/6, 48/7, 30/3) jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana "Osiedle Kabaty" w udziale 1/1; dla terenu przy ulicy Wańkowicza 2 w Warszawie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe - Kabaty zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/1090/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10-07-2008 roku; zgodnie z w/w planem budynek znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 11MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; - według zaświadczenia Spółdzielnii Mieszkaniowo-Budowlanej "Osiedle Kabaty" z dnia 10-01-2022 roku uprawnionym do spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego numer 39 w sektorze C budynku przy ulicy Wańkowicza 2 w Warszawie jest dłużnik

Suma oszacowania wynosi 27 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V O/WARSZAWA 49 1020 1055 0000 9102 0016 7718.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51 A, Warszawa, 00-873 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Małgorzata Groszek-Kuszyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Al. Jerozolimskie 157/15 (mazowieckie)

Al. Jerozolimskie 157/15, 02-326, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-08
e-licytacja
Cena wywołania: 455 666 zł
Cena oszacowania: 683 500 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Kociszewskich 18 (mazowieckie). Działka numer: 5

Kociszewskich 18, 04-758, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-08
e-licytacja
Cena wywołania: 3 825 000 zł
Cena oszacowania: 5 100 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Wiktorska 108B/21 (mazowieckie)

Wiktorska 108B/21, 02-575, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-08
Cena wywołania: 315 000 zł
Cena oszacowania: 420 000 zł