Dodano dnia: 2023-10-19

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Ostrobramska 83/garaż 9 (mazowieckie)

Ostrobramska 83/garaż 9, 04-175, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-20
Sygnatura: KM 33/22
Powierzchnia: 6.266 m2
Cena wywołania: 18 686 zł
Cena oszacowania: 24 914 zł
Wadium: 2 492 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Łukasz Warchoł

Kancelaria Komornicza, Zamoyskiego 47A/4, Warszawa, 03-726 Warszawa

tel. 022 862-33-84, 507-157-776 / fax. 022 862-43-08

Sygnatura: KM 33/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasz Warchoł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, sala 108, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ul. Ostrobramska 83, 04-175 Warszawa, dla której Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Udział wynoszący 1/236 w nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębną nieruchomość - miejsce postojowe numer 464 zlokalizowane w garażu wielostanowiskowym numer 9, który usytuowany jest na kondygnacjach -1,1,2 w Warszawie przy ulicy Ostrobramska 83 o łącznej powierzchni 6.266 m2 na terenie dzielnicy Pragi - Południe. Szacowane miejsce postojowe usytuowane jest na kondygnacji -1 bezpośrednio na posadzce betonowej w południowo - zachodniej części kondygnacji, na której zlokalizowanych zostało 236 stanowisk postojowych. Dla gruntu na którym usytuowany jest przedmiotowy budynek, prowadzona jest przez XV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/xxxxxxxx/4. Przedmiotowa nieruchomość stanowi zespół trzech budynków mieszkalnych -A, B i C, wielorodzinnych 16 kondygnacyjnych o powierzchni zabudowy 5.145,0 m2. Wybudowane zostały na podstawie pozwolenia na budowę numer 174/PD/N2001/GC z dnia 10.12.2001 r. Wszystkie trzy budynki mieszkalne zaprojektowano wokół trzonu techniczno - komunikacyjnego zawierającego klatkę schodową, trzy dźwigi osobowe, pomieszczenia instalacyjne. Na kondygnacji trzeciej budynku B i C znajduje się zespół rekreacyjny składający się z basenu i sali fitness. Sala basenu znajduje się nad prześwitem wejścia do budynku B. Pod salą basenu i w pomieszczeniach obok znajdują się pomieszczenia związane z technologią basenu, technologią uzdatniania wody. Budynek został wybudowany w następującej konstrukcji: - w piwnicy i trzykondygnacyjnej części niskiej (garaże) słupowo - płytowej, żelbetowej, ścienno - płytowej (w trzonach komunikacji pionowej, w mieszkaniach i usługach), wylewane na budowie. - na pozostałych kondygnacjach w części mieszkalnej ścienno - płytowa (układ poprzeczny), żelbetowej. Budynek wyposażony został w następujące instalacje: wodociągowa, ciepłej wody i cyrkulacji z węzła cieplnego, kanalizacja sanitarna do sieci miejskiej, kanalizacja deszczowa do sieci miejskiej, elektryczna, hydrantowa, sygnalizacji pożaru, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej oraz odgromowa. Na terenie działki znajdują się drogi, chodniki, przyłącza podziemne i zieleń uzupełniająca. Główny dojazd do obiektu znajduje się od strony północnej ulicy Ostrobramskiej z wjazdem na ulicę Perkuna. Aktualny stan techniczny budynku nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji, bezpieczeństwu użytkowania i nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia.

Suma oszacowania wynosi 24 914,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 685,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 491,40 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  przelewem na konto  komornika: Santander Bank Polska S.A. 27 1090 1056 0000 0001 0243 5245 lub gotówką w kancelarii komornika do sprawy o sygn.  KM 33/22.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Warchoł

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Pustola 14/33 (mazowieckie)

Pustola 14/33, 01-129, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-03-21
e-licytacja
Cena wywołania: 397 500 zł
Cena oszacowania: 530 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Górczewska 224/183 (mazowieckie)

Górczewska 224/183, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 551 550 zł
Cena oszacowania: 735 400 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222 (mazowieckie)

Górczewska 222, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 19 184 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł