Dodano dnia: 2022-12-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Ostrobramska 83/392 (mazowieckie)

Ostrobramska 83/392, 04-124, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-02
Sygnatura: KM 7/20
Cena wywołania: 11 761 zł
Cena oszacowania: 15 682 zł
Wadium: 1 569 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Tomasz Lesiak

Kancelaria Komornicza, I Poprzeczna 7b,  Warszawa,   04-602 Warszawa

tel. 604482918 / fax. 

Sygnatura: KM 7/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy Pragi-Południe Tomasz Lesiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-02-2023 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 101,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ***********  położonej przy  Ostrobramska 83, 04-175 Warszawa , dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Chłodna 64, Warszawa, 00-872 Warszawa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
udział nr 247 w lokalu niemieszkalnym - garażu - stanowiącym miejsce postojowe 392 w wielostanowiskowej hali garażowej, Udział 1/246 części w lokalu niemieszkalnym nr 8 - garażu wielostanowiskowym.

Suma oszacowania wynosi 15 682,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 761,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 568,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 78 1600 1462 1817 2005 1000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Terespolska 15A, Warszawa, 03-813  Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Lesiak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Jagiellońska 62/76 (mazowieckie)

Jagiellońska 62/76, 03-468, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-16
Cena wywołania: 137 250 zł
Cena oszacowania: 183 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Trzech Budrysów 27/27 (mazowieckie)

Trzech Budrysów 27/27, 02-381, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-02
e-licytacja
Cena wywołania: 239 133 zł
Cena oszacowania: 318 844 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 18/G-1 (mazowieckie)

Aleja Rzeczypospolitej 18/G-1, 02-954, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-02-10
e-licytacja
Cena wywołania: 36 375 zł
Cena oszacowania: 48 500 zł