Dodano dnia: 2023-11-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Kazachska 3/ nr 125, nr 180 (mazowieckie)

Kazachska 3/ nr 125, nr 180, 02-999, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-05
Sygnatura: Km 247/18
Powierzchnia: 6006,8000 M2
Cena wywołania: 45 750 zł
Cena oszacowania: 61 000 zł
Wadium: 6 100 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Katarzyna Nowicka

Kancelaria Komornicza, ul. Obrzeżna 5, Warszawa, 02-691 Warszawa

tel. (22) 378 14 86 / fax. (22) 378 13 85

Sygnatura: Km 247/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Katarzyna Nowicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-12-2023 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy ul. Ogrodowa 51 A, 00-873 , sala 603, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Kazachska 3, 02-999 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 61 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 78 16001127 1826 6756 5000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Katarzyna Nowicka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Szeligowska 32D/38 (mazowieckie)

Szeligowska 32D/38, 01-320, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-22
e-licytacja
Cena wywołania: 348 750 zł
Cena oszacowania: 465 000 zł

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Przasnyska 9/ miejsce postojowe nr 104 (mazowieckie)

Przasnyska 9/ miejsce postojowe nr 104, 01-756, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 40 650 zł
Cena oszacowania: 54 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Międzynarodowa 58/60A/46 (mazowieckie)

Międzynarodowa 58/60A/46, 03-922, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-29
Cena wywołania: 183 246 zł
Cena oszacowania: 244 328 zł