Dodano dnia: 2023-09-28

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Górczewska 222 (mazowieckie)

Górczewska 222, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-14
Sygnatura: Km 1906/22
Cena wywołania: 19 184 zł
Cena oszacowania: 25 578 zł
Wadium: 2 558 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Woli

Michał Mitoń

Kancelaria Komornicza, Solidarności 155,  Warszawa,   00-877 Warszawa

tel. 698 940 579 / fax. 

Sygnatura: Km 1906/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1906/22 w dniu: 14.12.2023 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy  Górczewska 222, 01-460 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Al.Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
Licytacji podlega udział nr 282 w postaci miejsca postojowegpo S.3.32 w wysokości 1150/481528 nieruchomości oznaczonej KW WA1M/xxxxxxxx/0. Miejsce postojowe usytuowane na poziomie - 1 stosunkowo blisko wjazdu do garażu, ma korzystne położenie - z jednej strony ograniczone jest ścianą, zaś z drugiej innym miejscem postojowym. Miejsce postojowe o powierzchni i wysokości wymaganej przepisami. Posadzka betonowa wraz z powłoką zabezpieczającą w dobrym stanie, na stropie brak zacieków i kruszenia tynku.

 

Suma oszacowania wynosi 25 578,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 183,50 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 557,80 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 55 1020 1185 0000 4902 0108 7279 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  21.12.2023 o godzinie: 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Michał Mitoń

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Przasnyska 9/37 (mazowieckie)

Przasnyska 9/37, 01-756, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 1 151 475 zł
Cena oszacowania: 1 535 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Nowaka-Jeziorańskiego 9/358 (mazowieckie)

Nowaka-Jeziorańskiego 9/358, 03-984, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-06
e-licytacja
Cena wywołania: 393 788 zł
Cena oszacowania: 525 050 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, ul. Gawota 11R/1 (mazowieckie)

ul. Gawota 11R/1, 01-460, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 1 091 250 zł
Cena oszacowania: 1 455 000 zł