Dodano dnia: 2023-08-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Bukowińska 12/11 (mazowieckie)

Bukowińska 12/11, 02-703, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-25
Sygnatura: Km 894/20
Cena wywołania: 34 000 zł
Cena oszacowania: 51 000 zł
Wadium: 5 100 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Warszawy-Mokotowa

Katarzyna Wakulak

Kancelaria Komornicza, Al. Rzeczypospolitej 22B,  Warszawa,   02-972 Warszawa

tel. 22 412 50 88 / fax. 

Sygnatura: Km 894/20OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 894/20 w dniu 25-09-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51A, 00-873 Warszawa, sala 208, odbędzie się druga licytacja:

 

- garażu , którego  właścicielem jest *************   położonego przy  Bukowińska 12/garaż nr11, 02-703 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Aleja Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości - udział nr 298 wynoszący 1/669 części lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (garażu) położonego pod adresem: 02-703 Warszawa, Bukowińska 12/garaż nr11, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/xxxxxxxx/4, będący własnością Moniki Błaszczyk. Zgodnie z podstawą wpisu prawa własności tj. umową ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży z dnia 16.07.2008 r., Repertorium A Nr 12614/2008 sporządzoną przed notariuszem Krzysztofem Dybalskim (§6 ust. 2 wskazanej umowy) dłużniczka ********* w ramach przynależnego jej udziału w lokalu niemieszkalnym - garażu wielostanowiskowym nr 11 w budynku na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 12, objętej księgą wieczystą WA2M/xxxxxxxx/4 będzie wyłącznie korzystać z jednego miejsca parkingowego oznaczonego nr 45 znajdującego się na trzeciej kondygnacji podziemnej wraz z komunikacją i nie będzie zgłaszać żadnych pretensji i roszczeń do innych miejsc parkingowych związanych z pozostałymi udziałami w tymże lokalu.

Suma oszacowania wynosi 51 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 34 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 100,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa ul. Ogrodowa51A, 00-873  Warszawa. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP 74102010680000130203172822.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Katarzyna Wakulak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Ludowa 17/22 (mazowieckie)

Ludowa 17/22, 00-780, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 18 750 zł
Cena oszacowania: 25 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Magnacka 5/80 (mazowieckie)

Magnacka 5/80, 02-496, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
e-licytacja
Cena wywołania: 535 200 zł
Cena oszacowania: 713 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Waszyngtona 98/82 (mazowieckie)

Waszyngtona 98/82, 04-015, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 224 250 zł
Cena oszacowania: 299 000 zł