Dodano dnia: 2023-01-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Warszawa, Belgradzka 14/21c (mazowieckie)

Belgradzka 14/21c, 02-793, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-03
Sygnatura: Km 294/18
Cena wywołania: 27 000 zł
Cena oszacowania: 36 000 zł
Wadium: 3 600 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Krzysztof Łuczyszyn

Kancelaria Komornicza, ul. Woronicza 31/79,  Warszawa,   02-640 Warszawa

tel. 22 6460338 / fax. 22 8493506

Sygnatura: Km 294/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA5M/xxxxxxxx/3
(sygn. akt nadzorczych I Co 3967/22)Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-02-2023r. o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51a w sali numer  303 odbędzie się pierwsza licytacja:


miejsca postojowego nr 21C jako przedmiot udziału 1/256 we współwłasności (prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego) garażu wielostanowiskowego nr G usytuowanego w budynku wielorodzinnym przy ul. Belgradzkiej 14 w Warszawie 02-793 dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA5M/xxxxxxxx/3, należącego do dłużnika **********Suma oszacowania wynosi 36 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 
39 10201026 3087 0000 2002 9418


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51A protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Krzysztof Łuczyszyn 

Pouczenie:
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone innej osobie winno być pełnomocnictwem szczególnym - do dokonania konkretnej czynności, jaką jest nabycie wyżej wskazanej nieruchomości.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Prymasa Augusta Hlonda 4B/6 (mazowieckie)

Prymasa Augusta Hlonda 4B/6, 02-972, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-10
Cena wywołania: 2 373 592 zł
Cena oszacowania: 3 164 790 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Milenijna 41A/11 (mazowieckie)

Milenijna 41A/11, 03-130, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-16
Cena wywołania: 468 900 zł
Cena oszacowania: 625 199 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Senatorska 40/23 (mazowieckie)

Senatorska 40/23, 00-095, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-30
e-licytacja
Cena wywołania: 198 000 zł
Cena oszacowania: 264 000 zł