Dodano dnia: 2023-08-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Tczew, Czerwonego Kapturka 10d/16 (pomorskie)

Czerwonego Kapturka 10d/16, 83-110, Tczew, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-12
Sygnatura: KM 603/19
Cena wywołania: 29 700 zł
Cena oszacowania: 39 600 zł
Wadium: 3 960 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tczewie

Andrzej Zakrzewski

Kancelaria Komornicza, Aleja Solidarności 19,  Tczew,   83-110 Tczew

tel. 58 530 04 95 / fax. 58 530 04 96

Sygnatura: KM 603/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-09-2023 o godz. 11:00  w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja

garażu , którego    położonego przy  ul. Czerwonego Kapturka 10d/16, 83-110 Tczew , dla którego  Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Aleja Zwycięstwa 14, Tczew, 83-110 Tczew)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 39 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK MILLENNIUM 03 1160 2202 0000 0000 6196 2410.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al. Zwycięstwa 14, Tczew, 83-110  Tczew.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Andrzej Zakrzewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Tczew, Brzozowa 1 c/1 (pomorskie)

Brzozowa 1 c/1, 83-110, Tczew, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-16
Cena wywołania: 206 400 zł
Cena oszacowania: 275 200 zł