Dodano dnia: 2023-08-23

Miejsce postojowe w miejscowości Pruszcz Gdański, Generała Stanisława Skalskiego 3 (pomorskie)

Generała Stanisława Skalskiego, 83-000, Pruszcz Gdański, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-19
Cena wywołania: 99 684 zł
Cena oszacowania: 132 912 zł
Wadium: 13 292 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW GD1G/xxxxxxxx/0  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Sebastian Piątkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-10-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy 3 Maja 9a w sali nr E0.22, odbędzie się pierwsza licytacja: 
 -nieruchomości gruntowej dłużnika **** ******** położonej przy ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim dla której  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1G/xxxxxxxx/0. Nieruchomość zabudowana jest garażem wybudowanym po obrysie granic działki, w latach 70tych XX wieku. Dostęp do drogi publicznej następuje przez działki gminne nr 299/2, 10/137 ( droga asfaltowa). 
Suma oszacowania wynosi 132 912,00zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   99 684,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 291,20zł. w Kancelarii Komornika Sądowego w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA Centrala 65 2490 0005 0000 4530 2387 8081 (liczy się data uznania rachunku bankowego).  
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości w czytelni  Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku przy 3 Maja 9a w pok. F-0.20B, w godzinach od 08:00 do 14:00, po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (58) 32 42 816 lub elektronicznej: https://gdansk-poludnie.sr.gov.pl/rezerwacja-akt  na dwa dni przed planowaną licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wejherowo, Jana III Sobieskiego 1B/1 (pomorskie)

Jana III Sobieskiego 1B/1, 84-215, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-27
Cena wywołania: 201 750 zł
Cena oszacowania: 269 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Słupsk, Juliana Niemcewicza 3/1 (pomorskie)

Juliana Niemcewicza 3/1, 76-200, Słupsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-06
Cena wywołania: 97 500 zł
Cena oszacowania: 130 000 zł

Grunt w miejscowości Sobowidz, Morenowa (pomorskie). Działka numer: 31/27

Morenowa, 83-033, Sobowidz, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-26
Cena wywołania: 57 750 zł
Cena oszacowania: 77 000 zł