Dodano dnia: 2023-01-23

Miejsce postojowe w miejscowości Pruszcz Gdański, Beniowskiego 3/15 (pomorskie)

Beniowskiego 3/15, 83-000, Pruszcz Gdański, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-24
Sygnatura: Km 1904/21
Cena wywołania: 30 900 zł
Cena oszacowania: 41 200 zł
Wadium: 4 120 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku

Adam Wojciechowski

Kancelaria Komornicza, Dyrekcyjna 6/304,  Gdańsk,   80-852 Gdańsk

tel. 58 301 62 63 / fax. 

Sygnatura: Km 1904/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Południe w Gdańsku Adam Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  24-02-2023 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy 3Maja 9A, 80-802 Gdańsk, pokój E 0.22,  odbędzie się pierwsza licytacja

garażu , którego  właścicielem jest *************   położonego przy  Beniowskiego 3/garaż 15, 83-000 Pruszcz Gdański , dla którego  Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Żabi Kruk 16, Gdańsk, 80-882 Gdańsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 41 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 87 1050 1764 1000 0092 5317 9726.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 3Maja 9A, Gdańsk, 80-802  Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adam Wojciechowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Pruszcz Gdański, Czesława Miłosza (pomorskie). Działka numer: 1003/7

Czesława Miłosza, 83-000, Pruszcz Gdański, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 11 365 zł
Cena oszacowania: 15 154 zł