Dodano dnia: 2023-01-10

Miejsce postojowe w miejscowości Łódź, Pieniny 2/4/6/5 (łódzkie)

Pieniny 2/4/6/5, 92-003, Łódź, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-14
Sygnatura: Km 3006/19
Powierzchnia: 16,53 m2
Cena wywołania: 6 075 zł
Cena oszacowania: 8 100 zł
Wadium: 810 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Marcin Głowacki

Kancelaria Komornicza, Kopcińskiego 69/71,  Łódź,   90-032 Łódź

tel. 42 209 37 43 / fax. 42 209 37 44

Sygnatura: Km 3006/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Głowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-02-2023 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój D,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************  położonej przy  ul. Pieniny 2/4/6/5, 92-003 Łódź , dla której  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Pomorska 21, Łódź, 90-202 Łódź)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalową położona w Łodzi przy ul. Pieniny nr 2/4/6 w obrębie W-12, jednostka ewidencyjna Łódź-Widzew, pow. m. Łódź, woj. łódzkie. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa składa się z lokalu niemieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 16,53 m2, składającego się z boksu garażowego usytuowanego na parterze budynku, stanowiącego odrębność, oraz udziału w wysokości 1/12 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych garaży oraz w takiej samej części w użytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 207/23 (dawnej 207/18) - z nieruchomości KW nr 86802

Suma oszacowania wynosi 8 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 36 2030 0045 1110 0000 0243 3090.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 10:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kopcińskiego 56, Łódź, 90-032  Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Głowacki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" 3/5/19 (łódzkie)

kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" 3/5/19, 91-812, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-16
Cena wywołania: 104 400 zł
Cena oszacowania: 139 200 zł

Dom w miejscowości Łódź, Okrętowa 5 (łódzkie). Działka numer: 108/3

Okrętowa 5, 91-611, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 332 666 zł
Cena oszacowania: 499 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Kurczaki 44/16 (łódzkie)

Kurczaki 44/16, 93-323, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 237 975 zł
Cena oszacowania: 317 300 zł