Dodano dnia: 2023-11-14

Miejsce postojowe w miejscowości Krosno Odrzańskie, Kościuszki 9 (lubuskie)

Kościuszki 9, 66-600, Krosno Odrzańskie, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-11
Sygnatura: Km 825/23
Powierzchnia: 15,84 m2
Obszar działki: 0,0019 ha
Cena wywołania: 16 575 zł
Cena oszacowania: 22 100 zł
Wadium: 2 210 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Krośnie Odrzańskim

Robert Hański

Kancelaria Komornicza, ul.Matejki 1,  66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 683835136 / fax. 683830700

Sygnatura: Km 825/23OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 825/23 w dniu 11-12-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy , 66-600 , odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- użytkowania wieczystego, którego   właścicielem jest ******** położonego przy  Kościuszki , 66-600 Krosno Odrzańskie, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy S.R. w Krośnie Odrzańskim  (adres: ul.  ul.Piastów 10 L, Krosno Odrz, 66-600 Krosno Odrz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Garaż w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 15,84 m2 położony na działce będącej w użytkowaniu wieczystym do 23-01-2100 r. nr 292/18 o pow. 0,0019 ha w Krośnie Odrzańskim przy ul.Kościuszki 9 Kwotę rękojmi należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział 36 10901551 0000 0000 5500 0299(na koncie komornika najpóżniej 08-12-2023 r. ).

Suma oszacowania wynosi 22 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 575,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 2 210,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. , 66-600  Krosno Odrzańskie. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BZ WBK I O/KROSNO ODRZ. 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Robert Hański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Krosno Odrzańskie, Mikołaja Kopernika 9/7 (lubuskie)

Mikołaja Kopernika 9/7, 66-600, Krosno Odrzańskie, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 132 600 zł
Cena oszacowania: 176 800 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Krosno Odrzańskie, Stanisława Moniuszki 1/2 (lubuskie)

Stanisława Moniuszki 1/2, 66-600, Krosno Odrzańskie, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 40 725 zł
Cena oszacowania: 54 300 zł