Dodano dnia: 2021-11-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Kraków, ul. Kijowska 22/GARAŻ LMN3 (małopolskie)

ul. Kijowska 22/GARAŻ LMN3, 30-079, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-21
Sygnatura:  KM 3352/14
Powierzchnia: 836,81m2
Cena wywołania: 79 889 zł
Cena oszacowania: 106 518 zł
Wadium: 10 653 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza, Wybickiego 1, Kraków,  31-261 Kraków

tel. 123490487 / fax. 123490487

Sygnatura: KM 3352/14
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-133,  odbędzie się pierwsza licytacja

garażu, którego  właścicielem jest ******* położonego przy Kijowska 22/104 i 117, 30-079 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7/31-547, Kraków, 31-547 Kraków)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
udział 2/37 części dłużnika **** ******** położonej w Krakowie, przy al. Kijowskiej 22 o powierzchni 836,81m2 ( z udziałem tym związane jest uprawnienie do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych oznaczonych nr 104 i 117), objętej księgą wieczystą KR1P/xxxxxxxx/3, prowadzoną w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie.

Suma oszacowania wynosi 106 518,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 888,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 651,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
11.01.2022 10:00 - 10:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Marcin Godyń

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, os. Kościuszkowskie 6/81 (małopolskie)

os. Kościuszkowskie 6/81, 31-858, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-14
Cena wywołania: 48 968 zł
Cena oszacowania: 65 290 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, ul. Królewska 52/7 (małopolskie)

ul. Królewska 52/7, 30-045, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-01
Cena wywołania: 243 750 zł
Cena oszacowania: 325 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Os. Centrum B4/26 (małopolskie)

Os. Centrum B4/26, 31-926, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-16
Cena wywołania: 220 200 zł
Cena oszacowania: 293 600 zł