Dodano dnia: 2023-08-31

Miejsce postojowe w miejscowości Kraków, Kobierzynska 117A/G7/A (małopolskie)

Kobierzynska 117A/G7/A, 30-382, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-23
Sygnatura: Km 354/21
Powierzchnia: 21,60 m2
Cena wywołania: 41 513 zł
Cena oszacowania: 55 350 zł
Wadium: 5 535 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Ewa Czuber-Kiełkowicz

Kancelaria Komornicza, Wielicka 42A/B6 ,  30-552 Kraków

tel. 12 412 99 14 / fax. 12 418 42 41

Sygnatura: Km 354/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 354/21 w dniu 23-10-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala D-48, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- garażu , którego  właścicielem jest .   położonego przy  Kobierzyńska 117A/G7/A, 30-382 Kraków, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza  (adres: ul.  Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Garaż stanowi wydzielone trwałymi ścianami pomieszczenie o pow. 21,60 m2, położony jest w kondygnacji podziemnej budynku.

Suma oszacowania wynosi 55 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 512,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 535,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
09.10.2023 10:00 - 10:30


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Ewa Czuber-Kiełkowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kraków, Jugowicka 15a (małopolskie). Działka numer: 10

Jugowicka 15a, 30-443, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 438 613 zł
Cena oszacowania: 584 818 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Drukarska 10/32 (małopolskie)

Drukarska 10/32, 30-348, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-13
e-licytacja
Cena wywołania: 429 484 zł
Cena oszacowania: 644 226 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Sw. Kingi 8/34 (małopolskie)

Sw. Kingi 8/34, 30-528, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-10
Cena wywołania: 127 667 zł
Cena oszacowania: 191 500 zł