Dodano dnia: 2023-01-23

Miejsce postojowe w miejscowości Koszalin, Dzieci Wrzesińskich 9/41 (zachodniopomorskie)

Dzieci Wrzesińskich 9/41, 75-034, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-03-15
Sygnatura: Km 1872/21
Cena wywołania: 275 175 zł
Cena oszacowania: 366 900 zł
Wadium: 36 690 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Przemysław Jurga

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 140,  Koszalin,   75-613 Koszalin

tel. 94 343 55 37 / fax. 94 343 55 37

Sygnatura: Km 1872/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Koszalinie Przemysław Jurga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2023 o godz. 13:15  pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział I Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 6 A,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************  położonej przy  ul.Dzieci Wrzesińskich 9/41, 75-034 Koszalin , dla której  Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Andersa 34, Koszalin, 75-628 Koszalin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/5.

Suma oszacowania wynosi 366 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 275 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 690,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 3 Odział w Koszalinie 03 1090 2590 0000 0001 2160 7485.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950  Koszalin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Przemysław Jurga

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Koszalin, Mariańska 7/11 (zachodniopomorskie)

Mariańska 7/11, 75-075, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-09
e-licytacja
Cena wywołania: 130 632 zł
Cena oszacowania: 174 176 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Koszalin, Zwycięstwa 200/3,4,5 (zachodniopomorskie)

Zwycięstwa 200/3,4,5, 75-450, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-02-07
Cena wywołania: 926 250 zł
Cena oszacowania: 1 235 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Koszalin, Lechicka 36/9 (zachodniopomorskie)

Lechicka 36/9, 75-844, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-27
Cena wywołania: 186 750 zł
Cena oszacowania: 249 000 zł