Dodano dnia: 2023-11-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Katowice, Niska 1A/G1 (śląskie)

Niska 1A/G1, 40-678, Katowice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-29
Sygnatura: KM 988/16
Powierzchnia: 20,5000 M2
Cena wywołania: 30 750 zł
Cena oszacowania: 41 000 zł
Wadium: 4 100 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach

Paweł Smołka

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 4m.7, Katowice, 40-049 Katowice

tel. 032 7572410 / fax. 032 7572410

Sygnatura: KM 988/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Paweł Smołka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-11-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z siedzibą przy Francuska 70A, 40-028 Katowice, sala 7, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Niska 1A/G1, 40-678 Katowice, dla którego Wydział XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
Garaż o numerze G1 mieści się w przyziemiu budynku przy ul. Niskiej 1A w Katowicach. Jego powierzchnia wynosi 20,5 m2. Garaż jest niewykończony bez posadzek. Garaż stanowi odrębna nieruchomość. Wraz z garażem sprzedaży podlega związany z nim udział w nieruchomości wspólnej o wielkości 162/10000 części. Prawo związane z własnością posiada księgę wieczystą KA1K/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 41 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 4 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 1600 1055 1861 5902 4000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach mieszczącym się pod adresem: Francuska 70A, Katowice, 40-028 Katowice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Paweł Smołka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Katowice, Piastów 10/138 (śląskie)

Piastów 10/138, 40-868, Katowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 159 750 zł
Cena oszacowania: 213 000 zł

Grunt w miejscowości Katowice, Malwy (śląskie). Działka numer: 5386/47

Malwy, 40-748, Katowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 48 000 zł
Cena oszacowania: 96 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Katowice, Uniczowska 23 (śląskie)

Uniczowska 23, 40-748, Katowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-27
e-licytacja
Cena wywołania: 111 833 zł
Cena oszacowania: 167 750 zł