Dodano dnia: 2023-01-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Jaworzno, Ciasna 25 b/0 (śląskie)

Ciasna 25 b/0, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-27
Sygnatura: KM 225/18
Obszar działki: 0,0180 ha
Cena wywołania: 11 800 zł
Cena oszacowania: 17 700 zł
Wadium: 1 770 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

Krzysztof Dudziak

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 45,  Jaworzno,   43-600 Jaworzno

tel. +48 (32) 745-22-25 / fax. +48 (32) 745-22-25

Sygnatura: KM 225/18

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jaworznie Krzysztof Dudziak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-01-2023 o godz. 12:40  w budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie z siedzibą przy Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno, pokój 5,  odbędzie się druga licytacja

garażu , którego  właścicielem jest ***********  położonego przy  Ciasna 25 b/0, 43-600 Jaworzno , dla którego  Sąd Rejonowy   (adres: ul.  , Jaworzno,  43-600 Jaworzno prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1J/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej garażem

Suma oszacowania wynosi 17 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 770,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Tychach 17 1020 2528 0000 0502 0360 7132.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Grunwaldzka 28, Jaworzno, 43-600  Jaworzno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krzysztof Dudziak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jaworzno, Insurekcji Kościuszkowskiej 56/25 (śląskie)

Insurekcji Kościuszkowskiej 56/25, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-16
Cena wywołania: 90 892 zł
Cena oszacowania: 121 190 zł

Mieszkanie w miejscowości Jaworzno, Granitowa 10/44 (śląskie)

Granitowa 10/44, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 216 750 zł
Cena oszacowania: 289 000 zł

Dom w miejscowości Jaworzno, Wybickiego 27 (śląskie). Działka numer: 3/69

Wybickiego 27, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 481 417 zł
Cena oszacowania: 641 890 zł