Dodano dnia: 2023-08-04

Miejsce postojowe w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, Dwernickiego (mazowieckie)

Dwernickiego, 05-825, Grodzisk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-28
Sygnatura: GKm 35/19
Obszar działki: 1832,00 m2
Cena wywołania: 12 300 zł
Cena oszacowania: 16 400 zł
Wadium: 1 640 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Krystyna Zielińska

Kancelaria Komornicza, Żyrardowska 31,  Grodzisk Mazowiecki ,   05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 22 7290280, 534101015 / fax. 

Sygnatura: GKm 35/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Grodzisku Mazowieckim Krystyna Zielińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-09-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ***************   położonej przy  Dwernickiego , 05-825 Grodzisk Mazowiecki , dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział IV Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Ul. Bartniaka 21/23, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1G/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
5/328 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział - w działce 6/1 o łącznym obszarze 1832,00 m2 zabudowanej dwoma budynkami transportu i łączności jednokondygnacyjnymi stanowiącymi zespół garaży o powierzchni zabudowy 321,00m2 i 415,00m2. W ramach przysługującego udziału odbywa się korzystanie w udziale z garażu o powierzchni użytkowej około 20m2 przeznaczonego na jeden samochód osobowy, siódmego z kolei licząc od lewej strony (od bramy wjazdowej od ulicy Książęcej) w budynku nr 16.

Suma oszacowania wynosi 16 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Pruszkowie ul.Kościuszki 50 02 1050 1924 1000 0090 7378 4192.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 14, Grodzisk Mazowiecki , 05-825  Grodzisk Mazowiecki .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krystyna Zielińska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, Okulickiego 19 b/12 (mazowieckie)

Okulickiego 19 b/12, 05-825, Grodzisk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-04
Cena wywołania: 456 150 zł
Cena oszacowania: 608 200 zł