Dodano dnia: 2022-01-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Góra Kalwaria, Grójecka 1A (mazowieckie)

Grójecka 1A, 05-530, Góra Kalwaria, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-02
Sygnatura:  Km 4523/17
Obszar działki: 2901 m2
Cena wywołania: 7 500 zł
Cena oszacowania: 10 000 zł
Wadium: 1 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Piotr Cabaj

Kancelaria Komornicza, Sportowa 17a, Góra Kalwaria,  05-530 Góra Kalwaria

tel. 226210063 / fax. 227178525

Sygnatura: Km 4523/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2022 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Tadeusza Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 210,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielami są *** ***** położonej przy Wojska Polskiego , 05-530 Góra Kalwaria, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. T. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość opisywana położona jest w południowej cześci miasta Góra Kalwaria w odległości 600 m od centrum miasta w sąsiedztwie ulicy Wojska Polskiego Dojazd od ulicy Wojska Polskiego publiczną ulicą lokalną o twardej nawierzchni na odcinku około 100 m.kw. Nieruchomośćn stanowi działkę ew nr 3/37 o powierzchni 2901 m.kw. w obrębie 09-01 Góra Kalwaria. Działka ma kształt zblizony do prostokąta Jest zabudowana trzema budynkami stanowiącymi zespół boksów garażowych. Nieruchomość jest ogrodzona, jej powierzchnia jest płaska. Częśc komunikacyja jest utwardzona żwirem, pozostała jest porośnięta trawą. Działka jest uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej. Teren działki jest częściowo oświetlony lampami zamontowanymi do ścian budynków garażowych. Nieruchomość jest zlokalizowana w pewnym oddaleniu od zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej (gdzie zamieszkuje właścicile i gdzie należy przypuszczać będzie zamieszkiwał ewentualny nabywca) co sprawia, że komfort korzystania z garażu jest ograniczony. Opis zabudowy Na działce nr 3/31 są posadowione trzy budynki stanowiące zespołu boksów garażowych. Zgodnie z danymi z rejestru budynków ich powierzchnia zabudowy wynosi odpowiednio 410 m2, 405 m2 i 215 m2, wybudowane w 2000 roku. Dwa większe budynki zawierają po 22 boksy, mniejszy 12 boksów. Konstrukcja budynków tradycyjna murowana. Stropodachy betonowe, kryte papą. Budynki są otynkowane z zewnątrz. Każdy udział 1/56 części w nieruchomości w praktyce odpowiada jednemu boksowi garażowemu użytkowanemu przez poszczególnych współwłaścicieli. Według informacji udzielonych przez dłużników **** ******** położony w północno- wschodnim narożniku budynku. Wnętrze garażu nie zostało udostępnione do oględzin. Według udzielonych informacji, ściany wewnątrz są otynkowane, posadzki cementowe z wykonanym kanałem do naprawy samochodów. Wykonana jest instalacja elektryczna. Wrota garażowe drewniane, rozwierane w przeciętnym stanie/Stropodach kryty papą. Ogólny stan techniczny obiektu określa się jako średnio. Powierzchnia użytkowa boksu wynosi około 18,5 m2.

Suma oszacowania wynosi 10 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP IX O/Warszawa 41 1020 1097 0000 7202 0131 6512.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500  Piaseczno .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Cabaj

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Nadarzyn, Kalinowa 50/6 (mazowieckie)

Kalinowa 50/6, 05-830, Nadarzyn, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-15
Cena wywołania: 183 000 zł
Cena oszacowania: 244 000 zł

Dom w miejscowości Staroźreby, Tęczowa 4 (mazowieckie). Działka numer: 734/2

Tęczowa 4, 09-440, Staroźreby, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-06-10
Cena wywołania: 150 000 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł

Grunt w miejscowości Krubin, Krubin (mazowieckie). Działka numer: 452

Krubin, 05-124, Krubin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-06-02
Cena wywołania: 18 975 zł
Cena oszacowania: 25 300 zł