Dodano dnia: 2022-12-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Gdańsk, Józefa Poniatowskiego 1-3-5/11 (pomorskie)

Józefa Poniatowskiego 1-3-5/11, 80-156, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-02
Sygnatura: Km 1732/20
Cena wywołania: 22 500 zł
Cena oszacowania: 30 000 zł
Wadium: 3 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Południe w Gdańsku

Dawid Grey

Kancelaria Komornicza, Nowe Ogrody 37A,  Gdańsk ,   80-803 Gdańsk

tel. 585009988 / fax. 585265656

Sygnatura: Km 1732/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Gdańsk-Południe w Gdańsku Dawid Grey na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-02-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy 3 Maja 9A, 80-802 Gdańsk, pokój E.022,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego garażu, którego  właścicielem jest ********* położonego przy  ul. Poniatowskiego 1/3/5 miejsce 11, 80-156 Gdańsk , dla którego  Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdańsku  (adres: ul. ul. Focha 7, Gdańsk, 80-156 Gdańsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze brak KW.
Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego nr 11 położonego w garażu podziemnym zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Księdza Józefa Poniatowskiego 1-3-5, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 701/6. Spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego nie ma urządzonej księgi wieczystej. Miejsce znajduje się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdańsku, ul. Marsz. F. Focha 7. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr GD1G/xxxxxxxx/2. Wpływ rękojmi musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. najpóźniej w dniu 01-02-2023 r. (decyduje data uznania rachunku komornika).

Suma oszacowania wynosi 30 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 52105017641000009256326357.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 9A, Gdańsk, 80-802  Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dawid Grey

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Norblina 29/52 (pomorskie)

Norblina 29/52, 80-304, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 268 036 zł
Cena oszacowania: 357 382 zł

Mieszkanie w miejscowości Gdańsk, Henryka Rodakowskiego 1B/4 (pomorskie)

Henryka Rodakowskiego 1B/4, 80-304, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-16
Cena wywołania: 206 250 zł
Cena oszacowania: 275 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Gdańsk, Śnieżna 2 (pomorskie)

Śnieżna 2, 80-554, Gdańsk, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 5 047 500 zł
Cena oszacowania: 6 730 000 zł