Dodano dnia: 2023-08-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Puszkina 41A (śląskie)

Puszkina 41A, 42-530, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-11
Sygnatura: kM 175/19
Cena wywołania: 487 725 zł
Cena oszacowania: 650 300 zł
Wadium: 65 030 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Dąbrowie Górniczej

Kazimierz Jarosław Siara

Kancelaria Komornicza, Graniczna 49d,  Dąbrowa Górnicza,   41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 606 337 173 / fax. 

Sygnatura: kM 175/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie kM 175/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - użytkowania wieczystego położonego przy  Puszkina 41A,Dąbrowa Górnicza,  42-530 Strzemieszyce Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Graniczna 23, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawo odrębnej własności budynku warsztatowo-socjalnego

 

Suma oszacowania wynosi 650 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 487 725,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 65 030,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 10160014621862818520000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 11.10.2023 o godzinie: 10.00  a zakończy się w dniu 18.10.2023 o godzinie: 10.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Kazimierz Jarosław Siara

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Juliusza Słowackiego 3/4 (śląskie)

Juliusza Słowackiego 3/4, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-14
Cena wywołania: 173 925 zł
Cena oszacowania: 231 900 zł

Dom w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Olszowa 8 (śląskie). Działka numer: 829

Olszowa 8, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-23
Cena wywołania: 110 667 zł
Cena oszacowania: 166 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Topolowa 24/56 (śląskie)

Topolowa 24/56, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-30
Cena wywołania: 169 500 zł
Cena oszacowania: 226 000 zł