Dodano dnia: 2022-09-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Miejsce postojowe w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza (śląskie)

Dąbrowa Górnicza, 41-330, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-14
Sygnatura: Km 175/19
Obszar działki: 0,2487 ha
Cena wywołania: 487 725 zł
Cena oszacowania: 650 300 zł
Wadium: 65 030 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kazimierz Jarosław Siara

Kancelaria Komornicza, Graniczna 49d,  Dąbrowa Górnicza,   41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 606 337 173 / fax. 

Sygnatura: Km 175/19

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Jarosław Siara na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 27.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

użytkowania wieczystego  położonego przy  Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Graniczna 23, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/xxxxxxxx/1.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość spełnia funkcję gospodarczą / przemysłową; zabudowana jest budynkiem warsztatu samochodowego

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  03.11.2022 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 650 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 433 533,33 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 030,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 10160014621862818520000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Kazimierz Jarosław Siara

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Aleja Zwycięstwa 81/120 (śląskie)

Aleja Zwycięstwa 81/120, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 87 812 zł
Cena oszacowania: 117 083 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, 3 Maja 19b/2 (śląskie)

3 Maja 19b/2, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 163 125 zł
Cena oszacowania: 217 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Bolesława Limanowskiego 57/8 (śląskie)

Bolesława Limanowskiego 57/8, 41-300, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-03
Cena wywołania: 148 269 zł
Cena oszacowania: 197 693 zł